Rada Gminy Zawadzkie

Obecny skład rady miejskiej w Zawadzkiem:

 1. Dariusz Zajdel – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem
 2. Agnieszka Stefan – Wiceprzewodnicząca
 3. Maria Miszczyk – Wiceprzewodnicząca
 4. Józef Romberg
 5. Jerzy Stasz
 6. Zuzanna Matusek
 7. Katarzyna Zebrala
 8. Agnieszka Jamrozik
 9. Katarzyna Kanoza
 10. Michał Rytel
 11. Andrzej Kotylak
 12. Michał Baryga
 13. Andrzej Kotylak
 14. Paweł Małecki
 15. Hubert Hatlapa
 
 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem
1) Michał Rytel – Przewodniczący  Komisji
2) Hubert Hatlapa – członek
3) Katarzyna Kanoza – członek
4) Paweł Małecki- członek
5) Jerzy Stasz- członek
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Zawadzkiem
1) Katarzyna Kanoza – Przewodnicząca  Komisji
2) Paweł Małecki – członek
3) Józef Romberg – członek
4) Michał Rytel- członek
5) Agnieszka Stefan – członek
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Zawadzkiem
1) Agnieszka Jamrozik – Przewodnicząca  Komisji
2) Zuzanna Matusek – członek
3) Maria Miszczyk  – członek
4) Andrzej Kotylak – członek
5) Andrzej Włóczyk – członek
 
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Zawadzkiem
1)Jerzy Stasz – Przewodniczący  Komisji
2) Hubert Hatlapa – członek
3) Michał Baryga – członek
4) Maria Miszczyk – członek
5)Katarzyna Zebrala – członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Agnieszka Jamrozik;
2) Andrzej Kotylak;
3) Józef Romberg;
4) Andrzej Włóczyk;
5) Katarzyna Zebrala