Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Category: Aktualności


W dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem na wniosek Burmistrza Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej. Nasi Radni wspólnie z Burmistrzem podejmą decyzję o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dowiemy się wówczas, na jakie zwolnienia w tej opłacie będą mogli liczyć mieszkańcy a także jak będą wyglądać nowe deklaracje. Według zaprezentowanych projektów uchwał w nowym roku stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych to 31 zł od mieszkańca nieruchomości, której mieszkańcy w sposób selektywny gromadzą odpady a 124 zł od mieszkańca nieruchomości, w której mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Stosowne projekty uchwał publikowane BIP Gminy Zawadzkie www.bip.zawadzkie.pl. Projekt tej konkretniej ustawy wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: odpady komunalne. http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14260/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf


W dniu wczorajszym na oficjalnym fanpage-u Spółka Zaw-kom Zawadzkie poinformowała o przyznaniu dotacji unijnej z programu PROW na kanalizowanie dalszej części Kielczy. Dotacja, jaka wesprze planowaną inwestycję została przyznana w wysokości 2 mln zł, Gdy tylko spółka Zaw-kom podpisze stosowną już umowę z firmą wybraną na realizację tego zadania poinformujemy Państwa o szczegółach IV etapu kanalizacji Kielczy.


Ten artykuł kierujemy do naszych lokalnych stowarzyszeń jak Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy, OSP w Kielczy, Mniejszość Niemiecka, „Szarak” z Kielczy oraz innych grup społecznych. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkich wyżej wymienionych do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2020 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909) oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Ważne dla wymienionych grup to informacja o wysokości wnioskowanej dotacji: od 20 tys. zł do 120 tys. zł oraz to, że wkład własny w ramach składanych ofert nie jest wymagany.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły programu FIO na 2020.


Informujemy mieszkańców , iż w dniu 29.11.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 105641 O w miejscowości Żędowice, ulica Wojska Polskiego. Wzdłuż drogi gminnej prowadzone będą prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Sp. z o.o.

Planowane przewrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi do dnia 03.12.2019 r.

Wszelkie pytania związane z utrudnieniami na ww. drodze oraz terminami realizacji prac, prosimy kierować do ZGK „ZAW – KOM” Sp. z o.o. pod nr telefonu: 77 46 22 200.


Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie, że w dniu 2 grudnia  br. (poniedziałek) organizowana będzie ostatnia w tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że Mieszkaniec Gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do 18:00 tym razem do Żędowic (na parking przed restauracją Bronder). Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad wielkogabarytowy powinien udokumentować, że posiada naliczenie „opłaty śmieciowej” (np. mieć ze sobą książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków wielolokalowych).


W niedzielne popołudnie dnia 24 listopada 2019 r miała miejsce muzyczna uczta – kolejna XVI już edycja Festiwalu Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam – Koncert w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Kielczy. Całe to wydarzenie uświetnił znakomity Chór Cantorum Opoliensis Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Można było wówczas  usłyszeć dwie msze autorstwa Maxa Filkego – Missa solemni oraz Missa in D honorem St. Antonii de Padu. Max Filke to śląski kompozytor tworzący 6 wieków później po Wincentym. Chór tworzy blisko 60 ciu chórzystów a derygują nim Anna Sikora i Tadeusz Eckert.

Więcej Państwo przeczytacie na stronie poświęconej XVI edycji festiwalu w linku.

Całe to wydarzenie odbyło się dzięki organizatorom koncertu jakimi byli:

  • BIK Zawadzkie
  • Parafia pw. Św. Bartłomieja w Kielczy
  • Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy.

 


Śpieszymy z informacją, iż równolegle z pracami przy u. Szkolnej dnia 9 listopada miały miejsce także prace przy Krzyży na ul. Księdza Wajdy. Cały ten teren został wyrównany dowiezioną ziemią (ok. 40 ton). Ułożono w tym miejscu krawężniki okalające Krzyż a także wytyczono i ustawiono prowadzący doń chodnik. W późniejszym terminie ustawiono obrzeża ogrodowe tworząc miejsca pod kamień ozdobny po obu stronach chodnika w które wysypano kamień i nasadzono rośliny. Sołtys Jan Czanguleit dziękuję wszystkim zaangażowanym społecznie za prace na tym terenie. Dalsze prace w tym miejscu planowane są już na wiosnę.


Biblioteka i Kultura Zawadzkie serdecznie zaprasza 8 grudnia od godziny 15:00 na coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy który tradycyjnie odbędzie się na Placu Hutnika. W programie koncerty, animacje dla dzieci oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem. Ponadto świąteczna gastronomia, lokalni wystawcy, karuzela dla najmłodszych oraz fotobudka. Szczegóły na plakacie poniżej.


Wszystkich zainteresowanych w sprawdzeniu się z poprawnej pisowni serdecznie zapraszamy do udziału w Dyktandzie szczegółu na plakacie poniżej.

 

 

 

 


Parę dni temu udostępniliśmy na naszym fanpage posta na temat Dworca Kolejowego w Kielczy. Tak właściwie przedstawiającego to miejsce w fatalnym stanie, niszczejące budynki i zaśniedziałe torowisko. We wtorek, 19 listopada b., w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Burmistrz Mariusz Stachowski spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą. Burmistrz podziękował Marszałkowi za dotychczasowe wsparcie w realizacji zadań na terenie gminy Zawadzkie, a jednocześnie omówiono możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć gminy w nowej perspektywie budżetowej, jak również szans uzyskania dofinansowania przez samorząd województwa projektów, które zamierza realizować gmina. Ważną inwestycją realizowaną przez Urząd Marszałkowski jest dalsza przebudową drogi 901. Rozmawiano także o możliwości przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Opole-Tarnowskie Góry. Tak, więc jest szansa, iż wspomniane powyżej miejsce Dworzec Kolejowy w Kielczy zyska kiedyś swą dawną świetność a i powrócą dobrze skalkulowane ekonomicznie połączenia.


Strzelec Opolski organizuje plebiscyt Super Świetlicowa a której nominowana jest Pani Izabela Panchyrz prowadząca świetlicę w Kielczy. Wszyscy mieszkańcy mogą wesprzeć jej kandydaturę głosując. W ramach Plebiscytu odbywa się głosowanie, w którym Czytelnicy „Strzelca Opolskiego” mogą oddać głos na kandydatkę do tytułu Nasza Świetlicowa. Lista kandydatek będzie ogłaszana w kolejnych wydaniach „Strzelca” 29 października 2019 roku do 19 listopada 2019 roku.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów dołączonych do wydań „Strzelca Opolskiego”, a także za pomocą SMS-ów.

Głosujący może dostarczyć kupon osobiście bądź przesłać pocztą najpóźniej do 21 listopada 2019 roku do godziny 12:00 (o ważności głosu decyduje data wpływu do redakcji).

Biorący udział w Plebiscycie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w „Strzelcu Opolskim”, z tym, że na jednym kuponie może być zaznaczone tylko jedno nazwisko kandydatki.

Głosujący może przesłać pod podany przez redakcję numer dowolną liczbę SMS- ów z numerem swojej kandydatki do 21 listopada 2019, do godziny 12.00. Treść SMS-a podana zostanie na kuponie drukowanym od 29 października oraz w kolejnych wydaniach „Strzelca Opolskiego”

 


W ubiegłą niedzielę tj. 10 listopada obchodziliśmy 240 rocznicę poświęcenia kościoła Parafialnego pw. św. Bartłomieja w Kielczy. Przedstawiamy w pigułce dzieje kielczańskiej świątyni. W latach 1777 – 1779, za czasów ks. proboszcza Tomasza Schyski, z wydatną pomocą hrabiego Philipa Colonny, wybudowano świątynię murowaną, w stylu późnobarokowym. Konsekracji nowego kościoła dokonał w 1816 r. ks. bp Emanuel Szymoński. Po dzisiejszy dzień służy on wiernym naszej parafii. W międzyczasie był jednak modernizowany: w 1826 r. dobudowano kruchtę przy wejściu bocznym; w 1889 r. dobudowano „babinicę” – kruchtę boczną z chórkiem oraz przedsionek z wejściem na chór. Od najdawniejszych czasów patronem kościoła jest św. Bartłomiej apostoł i męczennik.

Więcej o kościele parafialnym znajdą Państwo na naszej stronie w strefie turysty/nasze zabytki/ w linku Kościół Parafialny.