Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Autor: webmaster


W sobotę 26 października o godz. 9:00 planowane są dalsze prace przy miejscach parkingowych przy ulicy Szkolnej w Kielczy, Sołtys Kielczy zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc przy ustawieniu krawężników (ok 100 m) oraz przy pracach związanych z równaniem terenu. Chętne osoby do praz wraz ze swoim sprzętem (łopatą, grabiami) proszone są o wcześniejszy kontakt z Sołtysem –  504118022. Jeśli ktoś z Państwa posiada zagęszczarkę, którą można by było użyć w tych pracach także proszony jest o kontakt.


Zjawisko/stopień zagrożenia: Silna mgła / stopień 1
Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.10.2019 do godz. 10:00 dnia 23.10.2019

Przebieg: Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


Na stronie w dziale Sołectwo i Administracja w linku Wybory w Gminie publikujemy wyniki wyborów do Senatu 2019. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin podajemy link: Wyniki wyborów do Senatu 2019.


Z okazji przypadającego dziś święta Dnia Edukacji Narodowej śpieszymy z życzeniami dla wszystkich nauczycieli uczących w PSP im Wincentego z Kielczy oraz w Przedszkolu Publicznym w Kielczy jak również nauczycielom uczących w Szkołach Ponadpodstawowych i Uczelniach Wyższych. Dziękujemy za cały wkład włożony w naszą edukację a także naszych dzieci. Nauczycielom a także wszystkim pracownikom związanym z Edukacją życzymy wszystkiego, co najlepsze, samych pogodnych dni, sukcesów zawodowych a przede wszystkim dużo zdrowia.


Planowane jest dalszy etap prac przy tworzeniu miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w związku z czym Sołtys Kielczy zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazanie czystego gruzu. Mieszkańcy którzy chcą pozbyć się gruzu proszeni są o kontakt na nr 504118022 celem uzgodnienia szczegółów.


Na ostatnim Zebraniu Wiejskim tj. 26 września, Burmistrz Zawadzkiego poinformował, iż w będą jeszcze przyjmowane deklaracje zainteresowanych mieszkańców do podłączenia się do sieci gazowej, o która będzie zabiegał Burmistrz. Sieć gazowa w Kielczy planowana jest od ulicy Opolskiej w stronę Kościoła Parafialnego i dalej w kierunku PSP im Wincentego w Kielczy. Pozostałe sieci będą planowane w zależności od ilości potencjalnych zainteresowanych.

Poniżej udostępniamy mieszkańcom podstawowe informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej oraz deklarację przyłączenia nieruchomości do sieci.

Cała inwestycja jak podaje Urząd Gminy Zawadzkie realizowane będzie mając na uwadze poprawę jakości powietrza w gminie Zawadzkie, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, przystępuje się do realizacji kolejnego etapu rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Zawadzkie. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę sieci gazowej w sołectwie Kielcza. Polska Spółka Gazownictwa w Opolu przystąpi do realizacji ww. inwestycji wówczas, gdy większość mieszkańców wsi Kielcza wyrazi chęć przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W związku z powyższym, zachęca się mieszkańców wsi Kielcza do złożenia pisemnej deklaracji woli przyłączenia do sieci.

Deklarację można pobrać: w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (pok. 303), u sołtysa wsi Kielcza, w piekarni przy ul. Leśnej 35 w Kielczy, w sklepie MAXIM przy ul. Leśnej 33 w Kielczy, w sklepie EWADAN przy ul. Konopnickiej 8 w Kielczy oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce: Gazyfikacja. Poniżej także podajemy odnośniki do deklaracji i broszury informacyjnej.

Termin złożenia deklaracji: do dnia 25 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem lub u sołtysa wsi Kielcza.

Dodatkowa możliwość pobrania i złożenia deklaracji: 14 października 2019 r. w godzinach od 1500 do 1800 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy.

Informacje w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 303, tel. 77 46 23 145.

 

Pliki do pobrania:

Broszurka – inform dla mieszkanca.pdf
Deklaracja.pdf


Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr / stopień 2
Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki
Ważność: od godz. 06:00 dnia 30.09.2019 do godz. 22:00 dnia 30.09.2019

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


W ostatnią sobotę tj. 21 września na Stadionie Miejskim w Zawadzkiem odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Cały przebieg był utrudniony poprzez zdarzenie drogowe we Wierchlesiu do którego wysłano jednostki straży. Śpieszymy z gratulacjami dla zwycięzców zawodów OSP Żędowice ale także dla naszej jednostki OSP Kielcza która zajęła 2 miejsce. Drużyna OSP Zawadzkie zajęła 3 miejsce. Nagrody i puchary Marszałka Województwa Opolskiego zwycięzcom wręczał Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich.

 

Firma ZAW-KOM Zawadzkie informuje na swoim fanpage o złożeniu wniosku o dotację na kolejny etap budowy kanalizacji. Przygotowany wniosek z wyliczeniami, uzasadnieniami, analizami, mapami i pozwoleniami zawiera ponad 600 stron. Jak informuje firma nie było to łatwe przygotować tak wiele potrzebnych dokumentów. Mamy nadzieje, że złożony wniosek uzyska pozytywną decyzję o dotację i będzie można przejść do przetargu i w konsekwencji wybudowania tak bardzo wyczekiwanej kanalizacji w Kielczy.


Wszystkich Państwa zapraszamy do uczestnictwa w Mini-Oktoberfest w Żędowicach. Szczegóły na plakacie.