Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia oraz wysłuchania koncertu Bożonarodzeniowego w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Kielczy. Koncert odbył się, jak co roku 25 Grudnia 2019 w Kościele w Kielczy.

Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze inną relację zachęcamy do udostępnienia.


W tę rolę wcielają się Marianki oraz młodzież z Parafii w Kielczy. Przebrani za aniołów, pasterzy, królów czy Świętą Rodzinę 6 stycznia odwiedzają domy w parafiach, śpiewają kolędy, opowiadają o Bożym Narodzeniu i pracy misjonarzy oraz kwestują na rzecz misji.

Według danych z października 2019 roku na misjach pracuje 18 misjonarzy z naszej diecezji, w tym 14 kapłanów diecezjalnych: Peru – ks. Jan Lachowiecki, ks. Gerard Tyralla, ks. Dariusz Flak, Togo – ks. Jan Piontek, ks. Robert Dura, ks. Zygmunt Piontek, Boliwia – ks. Piotr Wojtala, ks. Przemysław Skupień, Argentyna – ks. Robert Ploch, ks. Paweł Chudzik, Puerto-Rico – ks. Wiktor Tarnawski, Rosja – ks. Andrzej Grondowski, Papua Nowa Gwinea – ks. Marek Sobotta, jeden diakon: Nigeria – dk. Damian Lenckowski oraz 4 osoby świeckie: Boliwia – p. Agata Szpulak, p. Barbara Kubicka, Zambia – p. Magdalena Mika, Republika Śrokowoafrykańska – p. Monika Jamer. Ponadto jedna osoba (p. Kamila Tomczewska) w  Zambii jako wolontariuszka.

Zachęcamy wszystkich Państwa do przyjęcia Kolędników, którzy rozpoczną odwiedziny od godziny 13:30 w poniedziałek 6 stycznia oraz do wsparcia naszych opolskich misjonarzy pracujących na misjach rozlanych na całym świecie.

Źródło: http://www.diecezja.opole.pl/index.php/misje-zaangazowanie/zaangazowanie-misyjne


Od drugiego półrocza 2020 r. będzie istniała możliwość zmiany miejsca wywozu odpadów poprzez wstąpienie Gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu. Wszystko to jednak będzie zależało od woli przystąpienia do tej organizacji Gminy Zawadzkie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawadzkie z dnia 9 grudnia o Radni wyrazili wolę przystąpienia do „Czystego Regionu” w Kędzierzynie Koźlu – http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14368/uchwala-nr-xiii-104-19-w-sprawie-wyrazenia-woli-przystapienia-do-zwiazku-miedzygminnego-czysty-region-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu.pdf. Odpowiedzialnym do przeprowadzenia przystąpienia Radni uczynili Burmistrza Zawadzkiego.

Aby przybliżyć Państwu Związek Międzygminny „Czysty Region” zapytaliśmy Panią Prezes Brygidę Kolenda-Łabuś o możliwość przystąpienia do związku Gminy Zawadzkie oraz o strukturę gospodarki odpadami, regulamin utrzymywania czystości, instalację RIPOK, jaką posiada związek, a przede wszystkim o płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedzi na zadane powyżej pytania publikujemy na stronie.

Czysty region informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Opłata dla mieszkańców, którzy zdeklarowali segregację,  będzie wynosić 19,50 zł od osoby. Dotyczy to czterech pierwszych członków rodziny. Za piątą osobę w gospodarstwie domowym opłata będzie wynosić 14 złotych, szóstą i kolejną osobę – 8 złotych miesięcznie. Natomiast opłata dla tych, którzy zdeklarowali, że nie będą segregować, będzie wynosiła dwukrotność tej stawki, czyli 39 złotych od osoby miesięcznie.
Zmiana stawki wynika głównie ze wzrostu cen za zagospodarowanie i odbiór odpadów, co stanowi ponad ¾ kwoty podwyżki (3,51 zł). Ma to związek przede wszystkim ze zwiększeniem (ze 170 zł od tony do 270 zł od tony) stawki opłaty za korzystanie ze środowiska ustalonej przez Radę Ministrów, wzrostem ilości wytwarzanych odpadów, kosztów pracy, energii, paliwa i innych usług. Przy znacznym wzroście masy zbieranych i zagospodarowanych odpadów liczba ludności Związku stale maleje.

Jak to będzie wyglądało w przypadku opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zbierających odpady komunalne selektywnie i nieposiadających kompostownika na tle „Czystego Regionu”:

Liczba osób w nieruchomości Opłata w Gminie Zawadzkie Opłata w „Czystym Regionie” Różnica w opłacie
1 28,00 zł 19,50 zł 8,50 zł
2 56,00 zł 39,00 zł 17,00 zł
3 84,00 zł 58,50 zł 25,50 zł
4 112,00 zł 78,00 zł 34,00 zł
5 140,00 zł 92,00 zł 48,00 zł
6 168,00 zł 100,00 zł 68,00 zł
7 196,00 zł 108,00 zł 88,00 zł
8 224,00 zł 116,00 zł 108,00 zł

 

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą posiadali kompostowniki na odpady biodegradowalne i złożą stosowną deklarację wówczas opłaty na tle „Czystego Regionu” będą przedstawiać się następująco:

Liczba osób w nieruchomości Opłata w Gminie Zawadzkie Opłata w „Czystym Regionie” Różnica w opłacie
1 25,00 zł 19,50 zł 5,50 zł
2 50,00 zł 39,00 zł 11,00 zł
3 75,00 zł 58,50 zł 16,50 zł
4 100,00 zł 78,00 zł 22,00 zł
5 125,00 zł 92,00 zł 33,00 zł
6 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł
7 175,00 zł 108,00 zł 67,00 zł
8 200,00 zł 116,00 zł 84,00 zł

 

W celu obniżenia opłat warto jest posiadać własne kompostowniki na odpady biodegradowalne i złożyć stosowną nową deklarację. Mamy nadzieję, że przystąpienie do „Czystego Regionu” stanie się faktem w 2020 roku, co przyniesie zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Rządowym Centrum Legislacyjnym znajduje się projekt ustawy likwidujący między innymi regionalizację dla gospodarki odpadami komunalnymi jednakże to, kiedy nastąpi zatwierdzenie tej ustawy tegoż na ten czas nie wiemy. Według projektu mogłoby to obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku. Wówczas nasze odpady mogłyby być wywożone do najbliższej nam instalacji RIPOK w Pyskowicach w województwie śląskim, co dodatkowo mogłoby przyczynić się do zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.  Gdy ustawa będzie już zatwierdzona w Sejmie o tym Państwa poinformujemy.

Poniżej trasa jaką by przemierzały samochody z odpadami komunalnymi. Trasa jak widać była by krótsza o prawie połowę od obecnego do RIPOK-a w Dzierżysławiu za Kietrzem. (O tym także pisaliśmy w artykule: http://www.kielcza.pl/aktualnosci/echa-xiii-sesji-rm-2019/).


Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które zbierają odpady w sposób selektywny będą ponosić opłatę w wysokości 28 złotych od mieszkańca zamieszkałego w danej nieruchomości. W przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny będzie to płata wyższa, bo 56 złotych od mieszkańca zamieszkałego w danej nieruchomości.

Jednakże obowiązek selektywnego zbierania odpadów będzie od 1 stycznia dotyczył wszystkich tak, więc właściciele posesji, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 lutego 2020 r.

Od stycznia czeka mieszkańców jeszcze jedna zmiana gdyż właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkałego w danej nieruchomości. Warunkiem jednak skorzystania ze zwolnienia jest złożenie najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 r. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której należy zadeklarować, że bioodpady będą zbierane w przydomowym kompostowniku. Wówczas nie należy swoich bioodpadów wystawiać w terminie wywozu.

Burmistrz zapowiada, że ma możliwość przeprowadzenia kontroli przydomowych kompostowników (faktu ich posiadania).


Sołtys Kielczy Jan Czanguleit informuje, iż wcześniej już zapowiadana zmiana organizacji o ruchu na ul. Dobrego Pasterza w Kielczy nastąpi od dnia 28 grudnia 2019. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej uwagi na obowiązujące nowe znaki drogowe.
Przypominamy, że w tym miejscu wprowadzony zostanie ruch w jednym kierunku za Kościołem Parafialnym od Wejścia na Pierwszy Cmentarz w stronę Drugiego Cmentarza do ul. Opolskiej. Zmiana jest podyktowana względami bezpieczeństwa na tym odcinku, które zgłaszali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Obsługa pogrzebów będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Rowerzyści podróżujący tą drogą także będą mogli przejeżdżać w obu kierunkach.


Zakład Gospodarki Komunalnej Zawkom Sp. z o.o. informuje że od dnia dzisiejszego – roznoszone są harmonogramy wywozu nieczystości, na 6 m-cy – 2020 roku. Właścicieli budynków jednorodzinnych prosi o odebranie ich ze swoich skrzynek pocztowych. Harmonogramy dostępne są również online na stronie internetowej Zawkom w zakładce: usługi/gospodarka komunalna/harmonogramy.
Ze strony można między innymi pobrać:

1. Harmoonogram – Kielcza cześć obsługiwana przez Zawkom

(ulice: Opolska, Topolowa, Nowowiejska, Konopnickiej, Stare Osiedle, Słoneczna, Kopernika, Chrobrego, Wiosenna, Nowe Osiedle, Dworcowa)

2. Harmonogram – Kielcza cześć obsługiwana przez Remondis

(ulice: Dobrego Pasterza, Leśna, Powstańców Śl., Mostowa, Zamoście, Krótka, Szkolna, Sosnowa, Miarki, Polna, Torowa, Wajdy, Zielona)


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców Kielczy składamy najserdeczniejsze życzenia pokoju, pojednania i radości.
Niech będzie to czas odpoczynku, wzajemnej życzliwości i zrozumienia.
Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie spełnienie marzeń i realizację wszelkich planów.

Sołtys i Rada Sołecka


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Państwu życzymy zdrowych, radosnych a przede wszystkim rodzinnych Świat spędzanych w ciepłej domowej atmosferze, obfitego stołu wigilijnego, by nikogo przed nim nie zabrakło, mnóstwa prezentów pod choinką, radości z przyjścia na świat nowonarodzonego Dzieciątka, wielu Jego łask i błogosławieństwa a w nadchodzącym 2020 roku by każdy kolejny jego dzień był pełen ciepła rodzinnego i miłości, samych sukcesów zawodowych i rodzinnych, dużo zdrowia, realizacji najskrytszych planów.

 Redakcja Oficjalnej Strony Kielczy – www.kielcza.pl


Na stronie PSP im. Wincentego w Kielczy dostępna jest relacja z wizyty świty Świętego Mikołaja. Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz do odwiedzin szkoły.

Relacje z tej wizyty znajduje się na stronie: http://www.zsg.kielcza.pl/miko-ajki.html?fbclid=IwAR1cBtvmP13XMS5uywyuNKRd5AYsfQIMXL30DetviAys-BGjnqLzxTEvBaM .

 


Dnia 30 grudnia 2019, ostatni już raz w tym roku a po raz XIV zbierze się sesji Rada Miejska Zawadzkie. W programie, jaki zapowiada na swojej stronie Rada można doczytać, że będzie debatować nad następującymi projektami uchwał dotyczących:

– wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029 – projekt ten dostępny jest na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14335/projekt-uchwaly-w-spr-wieloletniej-prognozy-finansowej-na-2020-r.pdf. W projekcie tym przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia gminy Zawadzkie, a także wykazano limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań wraz z upoważnieniem Burmistrza do zaciągania nowych zobowiązań, co jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Chodzi tu o zobowiązania, których terminy płatności będą wykraczały poza rok budżetowy (szerzej o przedsięwzięciach napiszemy w późniejszym terminie),

– w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 – projekt tej uchwały dostępny jest na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14336/projekt-budzetu-gminy-na-2020-r.pdf (był przedstawiony na XII sesji dnia 25 listopada),

– o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – uchwała dostępna jest na stronie http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14245/uchwala-nr-xii-95-19-o-zmianie-uchwaly-budzetowej-na-2019-r.pdf,

– w sprawie wystąpienia Gminy Zawadzkie ze Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna” – http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14329/projekt-uchwaly-w-sprawie-wystapienia-gminy-zawadzkie-ze-stowarzyszenia-orot.pdf,

– o zmianie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe –  http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14328/projekt-uchwaly-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-przyznawania-i-pozbawiania-oraz-wysokosci-stypendiow-sportowych-nagrod-i-wyroznien.pdf,

– w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej, jako lokal mieszkalny, – http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14327/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-nieruchomosci-sprzedawanej-jako-lokal-mieszkalny.pdf,

– w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019 – 2032, – traci moc poprzednio przyjęty program obejmujący lata 2011 – 2032, projekt uchwały dostępny na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14326/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-zawadzkie-na-lata-2019-2032.pdf,

– w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne gminnej instytucji kultury BIK Zawadzkie w nieruchomość – http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14324/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-wyposazenie-gminnej-instytucji-kultury-biblioteka-i-kultura-w-zawadzkiem-w-nieruchomosc.pdf,

– w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością – tu nie wiemy, czego dotyczy petycja,

– w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej na rok 2020 – projekt uchwały dostępny jest na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14325/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-planu-sesji-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-na-2020-r.pdf,

Szczegółowy plan sesji na dzień 30 grudnia 2019 przedstawiony jest w zawiadomieniu publikowanym na stronie: https://zawadzkie.pl/download/attachment/14363/zawiadomienie-na-xiv-sesje-rady-miejskiej-w-dniu-30-grudnia-2019-r.pdf.


Zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Zawadzkie planowane jest utworzenie dodatkowego przystanku na ul. Księdza Wajdy przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej a także dwa przystanki w Zawadzkiem na ul. Waryńskiego (prawa i lewa strona). Koszt oznakowania poziomego i pionowego będzie pokryty z Budżetu Gminy Zawadzkie. Projekt uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie: https://zawadzkie.pl/download/attachment/14341/projekt-uchwaly.pdf , https://zawadzkie.pl/download/attachment/14337/uzasadnienie-do-uchwaly.pdf. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza https://zawadzkie.pl/download/attachment/14340/zarzadzenie-nr-168xxix2019-burmistrza-zawadzkiego-z-dnia-11122019-r.pdf od dnia 13 grudnia do 27 grudnia odbywają się społeczne konsultacje w tej sprawie. Uwagi i propozycje w tej sprawie mieszkańcy mogą zgłaszać osobiście w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem lub na adres mailowy umig@zawadzkie.pl.


Sołtys Kielczy Jan Czanguleit informuje o planowanej zmianie organizacji ruchu na ul. Dobrego Pasterza w Kielczy. Zostanie w tym miejscu wprowadzony ruch w jednym kierunku za Kościołem Parafialnym od Wejścia na Pierwszy Cmentarz w stronę Drugiego Cmentarza do ul. Opolskiej. Do końca bieżącego roku mają zostać postawione znaki wówczas z chwilą ich ustawienia zmiana będzie obowiązywać. Zmiana jest podyktowana względami bezpieczeństwa na tym odcinku, które zgłaszali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Obsługa pogrzebów będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Rowerzyści podróżujący tą drogą także będą mogli przejeżdżać w obu kierunkach.