Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Festiwal Gaude Mater Polonia


G A U D E   M A T E R   P O L O N I A


Wincenty z Kielczy


in memoriam


Festiwal „Wincenty z Kielczy in memoriam”
jest formą uczczenia twórczości i samej osoby Wincentego, a poprzez to także
Ziemi Opolskiej. Jest również „powrotem” autora XIII – wiecznej historii na
Ziemię Opolską. Wiąże się to z szczególnym znaczeniem pieśni  „Gaude Mater
Polonia”, która przecież towarzyszy szczególnym uroczystościom państwowym i
społecznym. Dlatego też stanowi ona motyw przewodni każdego koncertu
organizowanego w ramach festiwalu (wykonywana jest albo w oryginale
średniowiecznym z XIII wieku, albo też w XIX – wiecznym opracowaniu Teofila
Klonowskiego). Ważny jest jednak fakt, iż nie jest to festiwal muzykologiczny.
Imię Wincentego, zgodnie z założeniem, patronuje, a nie ogranicza imprezę.
Dlatego program koncertów Festiwalu jest bardzo urozmaicony, a wypełnia go
udział zespołów chóralnych i zespołów kameralnych (specjalizujących się w muzyce
dawnej i muzyce średniowiecza) oraz znakomitych solistów.