Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

W zeszłą sobotę tj. 9 listopada 2019 r. do prac przy miejscach postojowych przy ulicy Szkolnej stawiło się 18 osób. Zadanie, jakie wyznaczone było tj. usadowienie krawężników, obsadzenie krzewów (sponsorowanych przez gminę) i utwardzenie terenu wzdłuż krawężników oraz wjazdu zostało zrealizowane.

Kolejne prace planowane są już na przyszły rok a będą związane z poszerzeniem miejsc postojowych przez utwardzenie terenu, dalsze zagospodarowanie terenów zielonych, wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz usadowienie stosownych znaków drogowych.
Prace pod kierownictwem Sołtysa wykonywali Panowie: Marek Obrusznik, Dariusz Gałaszewski, Mariusz Stachowski, Mariusz Kałuża, Mariusz Panchyrz, Krzysztof Szczuka, Mirosław Szczotka, Łukasz Rozwadowski, Marek Kubitza, Daniel i Rafał Garcorz, Paweł Małecki, Adam Chmielorz, Mateuszowi Czanguleit, Bartłomiej i Rafał Kowalczyk, Robert Wyrwa – wszystkim Panom za zaangażowanie Sołtys Kielczy serdecznie dziękuje.
Ze strony Panów płyną podziękowania dla Pań: Lucyny Graczyk, Danieli Szkop oraz Doroty Ślimak za ciepłe napoje herbatę, kawę i słodkie dodatki, bo pogoda nie była łaskawa. Sołtys Kielczy Jan Czangulejt zapewnił wszystkim ciepłe kiełbaski i napoje.
Podziękowania dla Pana Daniela Garcorz za dowożenie kamienia niezbędnego na utwardzanie terenu oraz rozplantowanie ziemi, dla Pana Rafała Garncorz za użycie koparko-ładowarki, Panu Pawłowi Małeckiemu za dowóz zaprawy niezbędnej do układania krawężników, Panu Jankowi i Mateuszowi Czanguleit za dowóz membrany, kamienia ozdobnego oraz krzewów i Pani Górzańskiej ze spółki Zawkom za użyczenie zagęszczarki. Użycie ciężkiego sprzętu znacznie przyśpieszyło i ułatwiło prace. 

 


Dnia 31 października 2019 r. w Kielczy na drugim cmentarzu przy ul. Dobrego Pasterza poświęcony został pomnik upamiętniający pracowników, którzy zginęli w tragicznych zdarzeniach w zakładzie NITROERG w Krupskim Młynie. Projektantem pomnika jest Pan Artur Dawydzik – pracownik zakładu i Przewodniczący Rady Gminy Krupski Młyn, Pomnik ufundował Związek Zawodowy Solidarność oraz NITROERG. Według projektanta ideą pomnika było odtworzeniem postawionego w latach 1918-1919 swojego poprzednika. Z poprzedniego niszczejącego pomnika zachowana została figura Jezusa. Nazwiska, które znalazły się na płycie są nazwiskami ofiar tragicznych zdarzeń w NITRONIE do roku 1918.Więcej zdjęć na naszym fanpage,u lub na fanpage,u Krupskiego Młyna.


W piątek 8 listopada o godzinie 16:00 w kościele pw. Św. Bartłomieja w Kielczy odbędzie się msza św. dla dzieci i młodzieży. Dzieci proszone są o przebieranie się za ulubionego świętego oraz o przygotowanie wiersza, piosenki lub opowiadania o swoim patronie. Po mszy św. odbędzie się Korowód Marcinowy do Remizy Strażackiej, pod którą zaprasza Św. Marcin.


Rada Rodziców przy Przedszkolu w Kielczy organizuje zabawę Andrzejkową w Barze u Tomka w Kielczy. Dochód z imprezy wesprze cele Rady. Zainteresowane osoby proszone są do kontaktu z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Danielą Szkop tel. 537990828. Szczegóły na plakacie.


Zapraszamy Państwa na Marcinowy koncert szczegóły na plakacie.


Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie,że w dniu 4 listopada  br. organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że Mieszkaniec Gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do 18:00 (plac targowy w Zawadzkiem). Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad wielkogabarytowy powinien udokumentować, że posiada naliczenie „opłaty śmieciowej” (np. mieć ze sobą książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków wielolokalowych).


Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na wydarzenie upamiętniające naszego krajana, hagiografa, historyka, muzykologa, dominikanina, twórcy hymnu Gaude Mater Polonia – Wincentego z Kielczy, które odbędzie się 24 listopada 2019 o godz. 16:00 w Kościele pw. św.  Bartłomieja w Kielczy. Szczegóły na plakacie.Dnia 27 października ok godz. 16:00 ukończono II etap prac przy planowych miejscach postojowych przy ul. Szkolnej, który obejmował ustawianie krawężników  tu podziękowania należą się dla wszystkich zaangażowanych społecznie w prace na czele z Sołtysem Janem Czanguleit. Podziękowania także należy kierować Prezes Zawkom za nieodpłatne użyczenie zagęszczarki. Sołtys już dziś zwraca się z prośbą o dalszą pomoc przy pracach w kolejnym etapie, który planowany jest w sobotę 9 listopada o 9:00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sołtysem i o nie przywożenie już gruzu. 


Zapraszamy chętnych do akcji “Daj misiaka dla dzieciaka” szczegóły na plakacie. Nasze Kielczańskie przedszkole także jest w to zaangażowane.


W sobotę 26 października o godz. 9:00 planowane są dalsze prace przy miejscach parkingowych przy ulicy Szkolnej w Kielczy, Sołtys Kielczy zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc przy ustawieniu krawężników (ok 100 m) oraz przy pracach związanych z równaniem terenu. Chętne osoby do praz wraz ze swoim sprzętem (łopatą, grabiami) proszone są o wcześniejszy kontakt z Sołtysem –  504118022. Jeśli ktoś z Państwa posiada zagęszczarkę, którą można by było użyć w tych pracach także proszony jest o kontakt.


Zjawisko/stopień zagrożenia: Silna mgła / stopień 1
Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.10.2019 do godz. 10:00 dnia 23.10.2019

Przebieg: Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


Na stronie w dziale Sołectwo i Administracja w linku Wybory w Gminie publikujemy wyniki wyborów do Senatu 2019. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin podajemy link: Wyniki wyborów do Senatu 2019.