Rada Gminy Zawadzkie

 

Obecny skład rady miejskiej w Zawadzkiem:

 1. Dariusz Zajdel – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem
 2. Agnieszka Stefan – Wiceprzewodnicząca
 3. Maria Miszczyk – Wiceprzewodnicząca
 4. Józef Romberg
 5. Jerzy Stasz
 6. Zuzanna Matusek
 7. Katarzyna Zebrala
 8. Agnieszka Jamrozik
 9. Katarzyna Kanoza
 10. Michał Rytel
 11. Andrzej Kotylak
 12. Michał Baryga
 13. Andrzej Kotylak
 14. Paweł Małecki
 15. Hubert Hatlapa

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 1. Michał Rytel – Przewodniczący  Komisji,
 2. Hubert Hatlapa – członek,
 3. Katarzyna Kanoza – członek,
 4. Paweł Małecki- członek,
 5. Jerzy Stasz- członek,

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 1. Katarzyna Kanoza – Przewodnicząca  Komisji,
 2. Paweł Małecki – członek,
 3. Józef Romberg – członek,
 4. Michał Rytel- członek,
 5. Agnieszka Stefan – członek,

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 1. Agnieszka Jamrozik – Przewodnicząca  Komisji,
 2. Zuzanna Matusek – członek,
 3. Maria Miszczyk  – członek,
 4. Andrzej Kotylak – członek,
 5. Andrzej Włóczyk – członek,

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 1. Jerzy Stasz – Przewodniczący  Komisji,
 2. Hubert Hatlapa – członek,
 3. Michał Baryga – członek,
 4. Maria Miszczyk – członek,
 5. Katarzyna Zebrala – członek,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Agnieszka Jamrozik – Przewodniczący Komisji,
 2. Andrzej Kotylak – członek,
 3. Józef Romberg – członek,
 4. Andrzej Włóczyk – członek,
 5. Katarzyna Zebrala – członek,