Dalsze Kanalizowanie Kielczy – od Starego Osiedla do Wiosennej

Zakład Gospodarki Komunalnej „Zaw-Kom” Spółka z o.o. na swoim fanpage poinformował, że spółka otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego (program PROW) na dalsze kanalizowanie Kielczy. Wysokość dotacji to 1,993 mln zł. Kolejny – IV etap budowy obejmie obszar od Starego Osiedla w kierunku ul. Wiosennej. Szczegółowy zakres, terminy realizacji oraz etapy podłączania zostaną mieszkańcom przedstawione niebawem.