Echa po ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Zawadzkie

Wiele osób słuchało online relacje z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2019 roku i wielu też wychwyciło brak odpowiedzi ze strony Burmistrza na pytania radnych oraz na niejasne wyliczenia proponowanej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyliczenia, jakie były przedstawione różniły się od tych zaproponowanych w projekcie uchwały tam też przy wyliczeniu stawki prawdopodobnie popełniono błąd biorąc pod uwagę 13 miesięcy administracji odpadami. Po tejże korekcie końcowe wyliczenie to kwota 30,10 zł, czyli o 8 groszy niższa od tej w projekcie uchwały. Z kolei na Sesji Rady Miejskiej przedstawiono uzasadnienie, w którym przedstawiono kwotę wynikającą z wyliczenia w wysokości ok. 26,80 zł (nie jesteśmy tu pewni ze względu, na jakość transmisji), stąd potem uchwalono te 28 zł.

Bolączką naszej gminy są wysokie koszty administracji systemu prowadzone przez firmę ZAWKOM (w punkcie 3 projektu uchwały czytamy: faktura za XII i za 12 miesięcy w roku 2020 koszty te wynoszą 83264,40 zł, co po korekcie i przeliczeniu na miesiąc dawałoby kwotę 6,404 zł miesięcznie. Najbardziej jednak stawkę za gospodarowanie odpadami  podwyższa nam koszt transportu i zagospodarowania odpadów.

Nasze odpady komunalne obecnie są wożone do RIPOK-u w Dzierżysławiu tj. tuż za Kietrzem, który odległy jest o ok 93 km, koszt transportu i zagospodarowania odpadów wynosi 2414858,00 zł rocznie – to ok. 201238,00 zł miesięcznie. Jaka byłaby alternatywa? Najbliższy dla nas niedostępny obecnie, bo w innym województwie RIPOK w Pyskowicach oddalony jest o 32 km, do Kędzierzyna na składowisko Czystego Regionu mielibyśmy ok 45 km. Stawka końcowa jak widać i w tym aspekcie mogłaby ulec zmianie. Zmiana być może nastąpi od roku 2022 gdy będzie można wybrać RIPOK najbliższy dla danej gminy.

W wyliczeniu w punkcie 4 pojawiła się nowa pozycja a związana jest z zapowiadaną od lat budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK-u w Kielczy. Koszt wykonania wraz z dokumentacją to kwota 295000,00, która także podnosi nam stawkę końcową (ale tylko w roku planowanej budowy).

Podane powyżej stawki przedstawione na sesji różnią się od tych z wyliczeń projektowych. Gdy tylko będzie dostępne nagranie archiwalne z sesji Rady Miejskiej przeanalizujemy te stawki i poprosimy o uzasadnienie nowego wyliczenia.

Wspomniano na sesji o Związku Między Gminnym „Czysty Region” z Kędzierzyna Koźla. Czysty Region także realizować będzie budowę PSZOK-u co wpływa na zapowiadaną tam podwyżkę w wysokości 4,5 zł od osoby jednakże jest tam stawka końcowa stopniowana w zależności od ilości osób mieszkających w wspólnym gospodarstwie domowym.  W załączniku przedstawiamy nowe stawki obowiązujące od stycznia 2020 r oraz sposób ich wyliczania przykładowo  dla Gminy Kolonowskie także obsługiwanej przez ten region.

Z powyższych informacji można wnioskować, iż stawka gospodarowanie odpadami mogłoby dla naszej gminy zamknąć się na poziomie dotychczasowej płatności lub na nieznacznie wyższym poziomie biorąc pod uwagę planowaną budowę PSZOK-a. Przeszukując internet można dostrzec że stawki za gospodarowanie odpadami kształtują się na porównywalnym poziomie także w innych gminach.

Czysty Region planując podwyżkę opłaty, uzasadnia to między innymi budową PSZOK-a a także wzrostem kosztów energii, wynagrodzeń co ostatecznie daje kwotę 19,50 zł od osoby przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Kwota ta będzie stopniowalna w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. Dla przykładu za 4 pierwsze osoby w gospodarstwie domowym będzie trzeba zapłacić po 19,50 zł, a już za 5 osobę 14 zł, a każda kolejna 8 zł. Osoby, które nie będą segregować będą płacić 39 zł.

Podajemy namiar na uzasadnienie dla nowej stawki obowiązującej dla Czystego Regionu od 1 stycznia 2020 roku: nowa opłata na rok 2020.

Pozostaje jeszcze pod dyskusję częstotliwość wywozu odpadów. Dla zobrazowania podajemy jaki był harmonogram wywozu odpadów w Czystym Regionie od września 2019 do końca roku dla Gminy Kolonowskie: harmonogram Kolonowskie.