Keltsh – ein Denkmal – eine vergessene Geschichte. Kielcza – Pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy – zapomniana historia.

Pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy – zapomniana historia.

I wojna światowa nie ominęła również naszej miejscowości. Młodzieńcy zostali powołani na wojnę i nie wszyscy z niej wrócili. Tym poległym chłopcom zbudowano w ich rodzinnej Kielczy pomnik, który symbolicznie pozwolił im po śmierci wrócić do domu. Dziś pomnika już nie ma, W tym artykule chcemy przypomnieć jego historię i ponownie przywrócić pamięć o poległych mieszkańcach.

Pomnik był odsłonięto uroczyście i poświęcono dnia 2 sierpnia 1931 roku. Powstał on z inicjatywy związku weteranów z Kielczy by upamiętniał poległych w I wojnie  światowej. Na uroczystość odsłonięcia przybyły poczty sztandarowe związku weteranów (Kriegerverein) z Kielczy i okolicznych miejscowości.

Nie zabrakło również bardzo licznie przybyłych mieszkańców. Z tego wydarzenia zachowały się fotografie przedstawiające uroczystości.

Miejsce lokalizacji pomnika to rozwidlenie drogi przy dzisiejszej ul. Ks. Wajdy. Pomnik wybudowano w miejsce, w którym niegdyś stał krzyż wotywny. 

Od drugiej połowy XIX wieku bardzo popularne w Niemczech były związki weteranów, które miały zajmować się grobami wojennymi a także opiekować się ocalałymi i ofiarami wojny. 

W Kielczy związek weteranów powstał w 1911 roku jego symbolami zachowanymi do dziś są sztandar oraz proporzec. Fotografia poniżej przedstawia sztandar, na którego awersie widać orła i nazwę organizacji oraz hasła: Einig – zgodny, Mutig – odważny, Stark – silny, Treu – wierny. Na rewersie znajdował się krzyż i napis „Bóg z nami”. Do sztandaru dołączony był proporzec dla związku weteranów z okazji poświęcenia sztandaru od kobiet ze związku. (fotografia poniżej).

Pomnik w Kielczy był zbudowany z wapienia wydobywanego w miejscowości.. Od frontu na słupie pomnika umieszczono płaskorzeźbę św. Jerzego a jego szczyt wieńczył krzyż (fotografie poniżej). 

Na płaskorzeźbie św. Jerzy (żołnierz i męczennik) przedstawiony jest, jako rycerz, który depcze smoka. Jest on patronem między innymi rycerstwa i żołnierzy jak również wielu krajów np. Anglii, Niemiec, Portugalii, Holandii i Szwecji.  Po bokach kolumny widniały nazwiska ofiar umieszczone na dwóch metalowych tablicach. Obok kolumn były dwie kamienne ściany, na których był umieszczony napis w języku niemieckim „Poległym w wojnie światowej 1914 – 1918”.

Na lewej tablicy znajdowały się następujące nazwiska:

 • Bartoschek Ludwig
 • Bartoschek Simon 
 • Bartoschek Wilhelm
 • Boronowski Felix
 • Boronowski Johann
 • Boronowski Wilhelm
 • Bienek Wilhelm
 • Bok Peter
 • Broll Franz
 • Buk Ignatz
 • Dittrich Mauritius
 • Glinka Bernhard
 • Grosch Karl
 • Glogowski Franz
 • Hampel Peter
 • Hampel Stanislaus
 • Ibrom Johann
 • Kampczyk Emanuel
 • Kierysch Ludwig
 • Kolodziej Valentin

Na prawej tablicy następujące nazwiska:

 • Krawietz Peter
 • Maron Andreas
 • Matheja Emanuel
 • Moy Heinrich
 • Pasieka Johann
 • Pawellek Kleophas
 • Peschel Josef
 • Piekatz Peter
 • Probanowski Karl
 • Serafin Paul
 • Skollik Peter
 • Stolka Johann
 • Strzysch Peter
 • Schymos Peter
 • Schatton Ignatz
 • Schatton Paul
 • Korcz Ferdinand
 • Korcz Josef
 • Ziaja Paul
 • Respondek August

Tuż po poświęceniu pomnika z prawej strony pod tablicą zamontowaną dodatkową tablicę z dwoma nazwiskami. Zachowało się zdjęcie przedstawiające tą tablicę jednakże nie można z nich odczytać nazwiska osób, które upamiętniała.

Jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę na ten temat prosimy o informację.

Tak oto prezentował się pomnik z Kielczy na starych pocztówkach.

Więcej starych pocztówek znajdą Państwo w Galerii na stronie: Kielcza na starych pocztówkach.

Po II wojnie światowej pomnik popadł w ruinę w końcu w około 1965 roku go rozebrano. Elementy pomnika jak rycerz i tablice z nazwiskami zachowały się do dziś i są w posiadaniu Muzeum Parafialnego w Kielczy.

Źródło: Wykorzystano materiały zainicjowane i zrobione przez DFK Kielcza z okazji 30 lecia Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Fundatorami projektu są DFK Kielcza oraz Konsulat RFN w Opolu.