Komunikat Burmistrza w sprawie stopniowego otwierania Urzędu Miejskiego

Drugi KOMUNIKAT

 Burmistrza Zawadzkiego

w sprawie stopniowego otwierania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem dla Mieszkańców/klientów

 

Zawiadamiam, że od dnia 15 czerwca 2020 r. w Urzędzie  Miejskim w Zawadzkie klienci będą mogli nadal załatwić sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (USCOZ) oraz dodatkowo uwolniony zostanie dostęp do Referatu Rozwoju  i Infrastruktury Społecznej (RI).

W II etapie, tj. od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r. będą (równolegle z klientami USCOZ) dodatkowo i bezpośrednio obsługiwane osoby zgłaszające się do urzędu w celu załatwienia  w referacie RI spraw dotyczących, np.: działalności gospodarczej, wspierania inwestorów, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, promocji gospodarczej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, programów społecznych (dla rodzin wielodzietnych, seniorów, Opolska Karta Rodziny i Seniora) oświaty i wychowania.

W celu realizacji usług administracyjnych w referacie RI należy uprzednio ustalić z urzędnikiem datę i godzinę wizyty w urzędzie. Można umówić się na kilka sposobów:

  • pod nr telefonu 774623113 (bezpośrednio)
  • za pośrednictwem Punktu Obsługi Petenta – nr telefonu 774623137
  • drogą elektroniczną na adres promocja@zawadzkie.pl

 

Umówieni Mieszkańcy/klienci obsługiwani będą w godzinach do 8.00 do 13.00 na I piętrze budynku urzędu w biurze nr 102. Na piętrze jednocześnie mogą przebywać dwie osoby (jedna w biurze a druga oczekuje na korytarzu).

Bardzo proszę, aby przed wejściem do urzędu zabezpieczyć się w maseczki i rękawiczki ochronne (obowiązuje zakrycie ust, nosa i dłoni zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie). Ponadto wewnątrz urzędu, przy drzwiach umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, którym należy zdezynfekować dłonie z nałożonymi rękawiczkami. W urzędzie wciąż obowiązuje zasada zachowania dwumetrowego odstępu w kontakcie z urzędnikiem lub przy mijaniu się z inną osobą.

W dalszym ciągu zachęcam do załatwiania spraw w sposób pośredni, czyli przy wykorzystaniu platformy ePUAP, poczty elektronicznej, listownie (skrzynka przy drzwiach urzędu) lub telefonicznie. Sprawy kierowane do urzędu w zdalny sposób są rozpatrywane przez pracowników szybko, sprawnie  i terminowo.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Mieszkańcom/klientom, jak i pracownikom urzędu, jako działania prewencyjne przeciw pandemii.

Dodatkowo pragnę poinformować, iż kasa urzędu pozostaje w dalszym ciągu zamknięta, a  wszelkie należności można wpłacać na konta bankowe lub w placówce Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.

O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Proszę o wyrozumiałość.

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski