Zakaz parkowania

Dzielnicowy na Zebraniu Wiejskim przypomniał o zakazie parkowania na skrzyżowaniu  Dobrego Pasterza z ul. Ks. Wajdy według przepisów o ruchu drogowym nie wolno parkować bliżej niż 10 m od skrzyżowania, dodatkowo w myśl przepisów niedozwolone jest parkowanie przy lewej krawędzi jezdni. Parkowanie w tym miejscu dozwolone jedynie od strony probostwa przy zachowaniu odległości 10 m od skrzyżowania. Niedozwolone jest parkowanie od strony byłego budynku poczty.
   W ostatnim czasie karetka pogotowia wezwana do osoby, która zasłabła w kościele miała problemy z dotarciem i bezpiecznym zatrzymaniem. Trzeba wziąć po uwagę, że problem byłby jeszcze większy gdyby konieczne było wezwanie jednostek straży pożarnej wraz z karetkami pogotowia.