Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Autor: webmaster


W dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Plan obrad Rady na ten dzień obejmuje podjęcie następujących uchwał:

  • o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.;
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019/2020;
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020”;
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowy plan publikowany jest na stronie: plan XVI sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Fotografia: google.com/maps


Dnia 19 lutego 2020 roku Kielczę odwiedził Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kołek, który w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego,  Andrzeja Buła złożył Sołtysowi Kielczy, Panu Jan Czanguleit, list gratulacyjny za udział w I edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020.

 Zaplanowane do realizacji zadanie które było zgłoszone w I edycji  to zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej w Kielczy.

Fotografia: https://www.facebook.com/roman.kolek.98

 


OSP Kielcza zwraca się z prośbą o pomoc finansową w postaci przekazania swojego jednego procenta z podatku na jednostkę. Zostanie on przekazany na nowy sprzęt i wyposażenie osobiste. To tak niewiele, a może znacznie ułatwi pracę wkładaną w ratowanie mienia i ludzkiego życia.
„Bogu na chwałę-ludziom na ratunek”

ZWIĄZEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RP
KRS 0000116212 z dopiskiem 1% dla Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy 47-126 ul.Ks.Wajdy 12.


Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych  (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. – ZAKOŃCZONY

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru;

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

Wzory dokumentów dotyczących uzupełnień w I-szym naborze znajdują się poniżej:

Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl – informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów

mojprad@nfosigw.gov.pl – informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)


Sołtys Jan Czanguleit informuje, że w Zabytkowej Chacie w Kielczy w dniu 19.02.2020 roku w godzinach od 08.00 do 09.00 oraz od 15.00 do 17.00 będzie można odebrać nakazy płatnicze za podatek od nieruchomości.


Zbliżający się Europejski Kongres Chirurgii Małoinwazyjnej, który odbędzie się w dniach 24-27 czerwca 2020 r. w Krakowie, natchnął polskie środowisko chirurgiczne do ogłoszenia konkursu plastycznego:

„Dzieci chirurgom, chirurdzy dzieciom”.

 NAGRODA:

Dzieci ze szkoły, z której pochodzić będzie zwycięska praca otrzymają do dyspozycji fundusze zebrane podczas biegu charytatywnego, organizowanego w dniach 25-26 czerwca 2020r.

Kwota gwarantowana to 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Ostateczna kwota może być nawet dwukrotnie wyższa w zależności od zebranych środków.

Termin nadsyłania prac – do 15 marca 2020r. drogą mailowa na adres: zgloszenia@chirurdzy-dzieciom.pl

Regulamin Konkursu: regulamin konkursu.

Formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy.

Lista uczestników w szkole: lista uczestników.

Rewers pracy: rewers pracy.


Na stronie gminy Zawadzkie w ramach kreowania polityki przejrzystości gminnych wydatków Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski prezentuje mieszkańcom nowe narzędzie, dzięki któremu łatwo dowiedzą się, ile ich pieniędzy trafia na zaspokajanie potrzeb gminnych.

Do budżetu gminnego wpływa zaledwie 19,26% naszych podatków (od osób fizycznych). Dzięki temu narzędziu można w łatwy sposób poglądowo zobrazować sobie jak ta kwota zgodnie z założeniami budżetu gminnego jest rozdzielana na poszczególne potrzeby funkcjonowania gminy m.in. na:

 • oświatę i wychowanie
 • rodzinę
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
 • administrację publiczną
 • pomoc społeczną
 • kulturę fizyczną
 • transport i łączność
 • gospodarkę mieszkaniową
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
 • edukacyjną opiekę wychowawczą
 • inne kategorie wyszczególnione w budżecie gminy.

    Wystarczy całkiem anonimowo zaznaczyć na suwaku wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia „na rękę” (netto), a po chwili wyświetli się precyzyjna odpowiedź.

Dane prezentowane na stronie są odświeżane na bieżąco. Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://www.twojepodatki.zawadzkie.pl

Burmistrz Mariusz Stachowski zachęca do korzystania z aplikacji.


Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr / stopień 1
Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki
Ważność: od godz. 05:00 dnia 11.02.2020 do godz. 20:00 dnia 11.02.2020

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


Za oknem aura nie jest zimowa tak więc dla przypomnienia Państwu jak to dawniej bywało publikujemy nadesłane do nas zdjęcia przedstawiające zimowe pejzaże autorstwa Janusza Chmielorza.


Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr / stopień 2
Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki
Ważność: od godz. 21:00 dnia 09.02.2020 do godz. 21:00 dnia 10.02.2020

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie do 95 km/h, z południa i południowego zachodu, w dzień z zachodu. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest nad ranem oraz ponownie po południu i wieczorem.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


 
Kończy się już pierwsze półrocze nauki w szkole. Jeszcze tylko jeden dzień zajęć dydaktycznych i rozpoczynają się długo wyczekiwane ferie zimowe. Zimowe – tylko z nazwy, bo aura nie jest taka jak dawniej w zimy bywało. Klimat ociepla się i za parę lat by zobaczyć śnieg konieczna będzie wyprawa w góry. Wielu z Was zapewne gdzieś wyjedzie na zimowisko szusować na nartach czy sankach, ale też wielu zostanie w domu. Dla tych którzy zostaną w domu Gmina Zawadzkie poprzez BIK przygotowała szereg atrakcji poniżej zamieszczamy program.
 
 
Dla zainteresowanych zimowymi atrakcjami podajemy namiary na pobliskie lodowiska z wypożyczalniami łyżew: Tafla w Gliwicach i Toropole w Opolu.
 
Ferie zimowe na lodzie w Toropolu.
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z oferty sztucznego lodowiska w Opolu. Lodowisko posiada swoją wypożyczalnie łyżew. To ciekawa propozycja na ferie zimowe dla naszych dzieci, ale i dla nas.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: ferie w Toropolu.
 
 
Lodowisko Tafla w Gliwicach

To kryte lodowisko zaprasza wszystkich chętnych na ślizgawki przez cały rok. Obiekt przyciąga również amatorów gry w curling, którzy mają do dyspozycji cztery tory. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew oraz kawiarenka, gdzie można odpocząć po wysiłku fizycznym.
Więcej szczegółów znajdą państwo pod linkiem: lodowisko Tafla.

 

Zimowe ferie w Zieleńcu pełne atrakcji.
Zachęcamy Was serdecznie do korzystania z wszystkich atrakcji, jakie oferuje Zieleniec Ski Arena w okresie zimowych ferii. Najważniejszą z nich jest oczywiście #szusowanko. Jednak to nie jedyna aktywność, na jakąś możecie się skusić – górska wycieczka grzbietem Gór Orlickich to też dobry pomysł na przedpołudnie i chwilowy odpoczynek od jednej bądź dwóch desek.

Oprócz korzystania z dobrodziejstw, które zawdzięczamy niezwykłej wokół Zieleńca naturze, organizatorzy przygotowali dla Was wiele atrakcji. Są to spotkania, zabawy, szkolenia, tańce i dyskoteki czy ogniska, które niemal do końca lutego będą u nas organizowane.
Szczegóły plan wszystkich wydarzeń znajdziecie w osobnym artykule pod tym linkiem ferie w Zieleńcu.

 
Zachęcamy wszystkim do aktywnego wypoczynku to najlepszy sposób na zabranie sił na drugie półrocze nauki.
 
 

W dniu 3 lutego br. z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego odbyło się spotkanie poświęcone gospodarce odpadami w gminie Zawadzkie.

To bardzo istotna kwestia dla mieszkańców, gdyż ważyć się będą przyszłe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty Region” – Pani Brygida Kolenda-Łabuś – Przewodnicząca Zarządu oraz Pani Dorota Stanek – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami, Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Sołtysi Sołectw Żędowice i Kielcza oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem i Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o. bez obecności mediów.

Podczas spotkania dyskutowano na temat ewentualnego przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz omówiono zasady funkcjonowania gospodarki odpadami w ww. Związku. Zapewne Gmina próbuje coś wynegocjować. Dla przypomnienia podajemy namiar na nasz artykuł: artykuł na temat Czystego Regionu, w którym Czysty Region odpowiedział na nasze pytania na temat ewentualnego przystąpienia Gminy Zawadzkie. Publikujemy w nim także zasady funkcjonowania Czystego Regionu i stawki jakie możemy się spodziewać z chwilą przystąpienia naszej gminy. Przypuszczamy, że stawki końcowe mogą się nieznacznie różnić od tych jakie wynegocjowała np. gmina Kolonowskie. O wszystkim będziemy Państwa informować.