Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Autor: webmaster


W piątek 30 października 2020 roku została zakończona Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. Ze względu na zaostrzone obostrzenia prace w tym miejscu wykonano dwuetapowo. W pierwszym etapie Sołtys wraz z ekipą wykonali nasadzenia. Ostateczne prace polegające na montowaniu gabloty i wysypaniu drobnego kamienia na ścieżki wykonali Panowie Paweł Małecki i Dariusz Gałaszewski.

Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na oficjalne otwarcie, zostało one przełożone na inny termin.

Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace.

Sołtys ujawnił, że to nie koniec nowości w tym miejscu, ale o tym będziemy jeszcze informować.

Poniżej krótki film zmontowany przez Pana Pawła Małeckiego obrazujący kolejne etapy prac.

 


Kielczańskie cmentarze także zamknięte. W związku z decyzją, ogłoszoną przez Premiera RP, w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada 2020 r. również nasze cmentarze są zamknięte – pełna treść dekretu ks. bpa Ordynariusza jest na stronie:

https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2653-najnow

Zachęcamy, aby w tych dniach, w domu, przy zdjęciach zmarłych zapalić znicz i łączyć się z nimi w modlitwie.


Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu doszła do skutku.
Jak już wcześniej obiecano na zebraniu wiejskim zmieniono organizację ruchu w Kielczy przy 2 cmentarzu. Obecnie jadąc od ul. Opolskiej można wjechać pod cmentarz. Droga jednokierunkowa rozpoczyna się 245 m od skrzyżowania.

Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Zawadzkiego zwołana zostaje sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 15.30.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie informacji o zmianach w statucie Związku Powiatowo-Gminnego “Jedź z nami”.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Drodzy Parafianie, przekazuję dyspozycje bpa Ordynariusza dotyczące posługi duszpasterskiej na najbliższy czas.
 
 
W skrócie, z praktycznymi wskazaniami dla naszej parafii:
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 17 października aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:
Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.
W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. tzw. strefie czerwonej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 7 m2.
W naszej świątyni nie może być więcej niż 37 osób.
 
Zawieszam dalsze udzielanie sakramentu bierzmowania.
W związku z tym, bierzmowanie naszej młodzieży odbędzie się w późniejszym czasie.
 
Od 25 października wznowimy transmisje niektórych nabożeństw z naszego kościoła. W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą między innymi:
 
25 października – Msza Święta o godz. 11.00
– link: https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg
 
25 października – Droga Krzyzowa na cmentarzu o godz. 15.00
– link: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Bart%C5%82omieja-w-Kielczy-1131
 
Najprawdopodobniej od najbliższego wtorku skończy się dla mnie czas izolacji.
 
Pozdrawiam i + błogosławię w imię Tego, który nas umacnia
 
Ks. Jan

Dziś z racji zaistniałej sytuacji nie odbędą się uroczyste akademię, śpieszymy więc i tą drogą składamy życzenia dla wszystkich nauczycieli uczących w PSP im Wincentego z Kielczy oraz w Przedszkolu Publicznym w Kielczy jak również nauczycielom uczących w Szkołach Ponadpodstawowych i Uczelniach Wyższych. Wspominamy tu także naszych byłych nauczycieli. Dziękujemy za cały wkład włożony w naszą edukację a także naszych dzieci. Nauczycielom a także wszystkim pracownikom związanym z Edukacją życzymy wszystkiego, co najlepsze, samych pogodnych dni, sukcesów zawodowych a przede wszystkim dużo zdrowia.


Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu / 2

Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki

Ważność: od godz. 10:00 dnia 13.10. 2020 godz. 10:00 dnia 14.10.2020

Przebieg: Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 55 mm, lokalnie 70 mm.
Uwagi: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.

Synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński 2020


Tegoż dnia Zebranie Wiejskie otworzył Sołtys Jan Czanguleit na wstępnie powitał wszystkich przybyłych, Burmistrzem Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego, Prezes Spółki Zaw-kom Panią Górzańską, Pracownika Urzędu Marka Matuszczaka oraz obecnych Radnych wywodzących się z Kielczy.

Sołtys następnie przedstawił porządek zebrania:

– przyjęcie uchwał o zmianie uchwały o funduszu sołeckim a konkretnie chodzi o przeniesienie środków które w tym roku były zaplanowane na Dożynki które nie odbyły się ze względu na panującą sytuację epidemiczną na inne zadania,

– przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2021 rok,

– sprawy organizacyjne i wnioski.

Obszerna relacja z zebrania wiejskiego dostępna jest w dziale Sołectwo / Relacje z Zebrań Wiejskich pod linkiem: https://www.kielcza.pl/administracja/solectwo/relacje-wiejskie/relacja-z-zebrania-wiejskiego-z-dn-25-09-2020/

Zapraszamy do lektury.


W dniu 28 września 2020 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Plan obrad Rady na ten dzień obejmuje podjęcie następujących uchwał:

  • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., – projekt uchwały w BIP Gminnym pod linkiem: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/15617/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-2020-r.pdf
  • podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego “Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu – (to szansa na niższe opłaty dla mieszkańców za gospodarkę odpadami – więcej szczegółów o opłatach i samym Związku Międzygminnych “Czysty region” przeczytają Państwo w naszym poprzednim artykule na stronie: artykuł o Czystym Regionie), – projekt uchwały w BIP Gminnym pod linkiem: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/15616/projekt-uchwaly-w-spr-przystapienia-gminy-zawadzkie-do-zwiazku-miedzygminnego-czysty-region.pdf
  • Przyjęcie sprawozdania z postępu relaizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.                                                                                                                                               

Szczegółowy plan publikujemy pod linkiem: Plan sesji Rady Miejskiej 28.09.2020.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na stronie:

 Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Fotografia: google.com/maps

 


Kielczę niemalże z trzech stron otaczają lasy które co roku pełne są grzybów. Gdy tylko dżdżysta aura sprzyja pojawia się w nich mnóstwo okazów. Swoje zbiory pokazała nam Natalia P. Zachęcamy Państwa także do wyprawy do pobliskich zagajnikòw leśnych życząc bogatych zbiorów.

W miesiącu wrześniu obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstań Śląskich. Dnia 4 września przedstawiciele gminy na czele z Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim byli obecni na terenie gminy w miejscach poświęconych pamięci ofiar poległych w tych Powstaniach wywodzących się z gminy Zawadzkie. Jedno z takich miejsc znajduje się właśnie w Kielczy na I Parafialnym Cmentarzu. Pochowano tam pięć osób, poległych w roku 1921 pod Górą Świętej Anny.

 

 

Tegoż samego dnia Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wziął udział w uroczystości 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w intencji członków NSZZ „Solidarność” w kościele Świętej Rodziny w Zawadzkiem, następnie miało miejsce złożenie wiązanek kwiatów przed Krzyżem Hutniczym, po którym odbyło się uroczyste spotkanie w kinoteatrze w Zawadzkiem. 

 

Fotografia: Źródło www.zawadzkie.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com