Publiczne Przedszkole w Kielczy

Pierwsze przedszkole w Kielczy założyły Siostry Służebniczki. Zgromadzenie zagościło w 1928 na zaproszenie ks. Josefa Schrody do pomocy w parafii. Zadaniem sióstr była przede wszystkim opieka nad chorymi (wówczas panowała epidemia tyfusu) a także prowadzenie przedszkola. Siostrom oddano nowo wybudowany budynek w tym samym roku na klasztor, w którym zorganizowały miejsce dla dzieci. Przedszkole to było udostępnione dla wszystkich dzieci. Nie było wówczas obowiązku opłacania prowadzonych w nim zajęć. Mieszkańcy Kielczy dbali o siostry ofiarując im przy różnych okazjach żywność (warzywa, ziemniaki, mięso ze świniobicia, zboża) oraz inne środki potrzebne do życia. Dzieci oprócz zabaw, uczyły się tam przeróżnych piosenek, wiersze, przygotowywały występy dla rodziców między innymi szopkę z okazji Świat Bożego Narodzenia. Organizowany dla nich spotkania ze Św. Mikołajem a w Święta Wielkanocne dzieci odwiedzał Zajączek i obdarowywał je słodyczami. Czasem organizowano dla nich takie świąteczne spotkania przy kościele. Wiosną na łące pod lasem na Zamościu siostry urządzały festyn Frühlingfest, na którym odbywały się wspólne zabawy, tańce. Na tę okazję dzieci przebierały się w karnawałowe kreacje przedszkolaków. Dzieci w przedszkolu dzieci uczyły się także modlitw i wychowywane były w duchu katolickim.     

Tuż po wojnie w 1945 roku uruchomiono przedszkole i było ono wówczas jedne z czterech uruchomionych w powiecie. Dziećmi wówczas opiekowały się osoby świeckie a rola sióstr została ograniczona do gotowania posiłków dla dzieci. Pierwszą nauczycielką w przedszkolu została mianowana Maria Król. Jej następcy to: Z. Stasz, R. Bednorz i Łuczak.     

Początek lat 50-tych to czas walki z kościołem wówczas to Siostry Służebniczki były zmuszone opuścić klasztor. W 1957 roku po tzw. „poznańskim październiku siostry powróciły do klasztoru. W tym czasie funkcję przełożonej sióstr pełniła Anastazja Wyleżoł. Podczas nieobecności sióstr zamieszkały w klasztorze wychowawczynie: Maria Szaton i Agnieszka Siekiera. Wyposażenie przedszkolne powróciło do przedszkola po zarekwirowaniu przez szkołę i świetlicę.     

W 2009 roku ważyły się decyzje dotyczące przedszkola. Klasztor wydzierżawiony przez siostry zakonne na potrzeby przedszkola ma powtórnie powrócić w ręce sióstr. Zaistniała potrzeba przeniesienia przedszkola w inne miejsce. Wówczas padła propozycja by przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kielczy wybudować przedszkole. Burmistrz i część radnych gminy Zawadzkie optowali za przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły i likwidacją gimnazjum, choć już był gotowy projekt budowy aneksu przedszkolnego i zagospodarowania mieszkań nauczycieli na potrzeby przedszkola. Rada rodziców Zespołu Szkolno Gimnazjalnego zbierała podpisy od osób, którzy byli za tym by te gimnazjum pozostało w dalszym ciągu w Kielczy i by przestąpiono do realizacji budowy aneksu przedszkolnego. W skutek tej akcji i obecności na zebraniu Rady Gminy członków Rady Rodziców zdecydowano o pozostawieniu Zespołu Szkolno Gimnazjalnego i budowie aneksu przedszkolnego w Kielczy. Jak rozwinie się sytuacja w 2010 roku tegoż będziemy świadkami.     

Siostry Służebniczki doszły z gminą do porozumienia, iż przedszkole będzie w dalszym ciągu w klasztorze aż do czasu wybudowania nowego budynku.

Zapraszamy wszystkich na naszą stronę: http://www.przedszkole.kielcza.pl