Parafia pw. św. Bartłomieja w Kielczy

Prezentacja parafii – zarys historyczny

O początkach struktur kościelnych w naszym rejonie niewiele możemy powiedzieć, ponieważ brak jest dokumentów źródłowych. Wiemy, że w 1000 r., po zjeździe gnieźnieńskim, erygowano metropolię gnieźnieńską z 3 diecezjami – wśród nich śląską ze stolicą we Wrocławiu. Kontynuowane były wówczas jeszcze intensywniej wyprawy misyjne, które docierały najpierw do ówczesnych grodów. Przy tych budowano kościoły (Opole, Koźle, Racibórz, Toszek).

   Nie można określić kiedy powstała pierwsza kaplica czy kościół przy grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kielczy ( ślady po grodzisku, w postaci pagórka, można dzisiaj oglądać na zachód od kościoła). Pewne jest jednak, że w roku 1376 była to już parafia. Wiedzę taką daje pochodzący z tego czasu Rejestr z Avinionu, w którym odnotowano, że w archiprezbiteracie toszeckim wśród 21 parafii wypisana jest Kielcza.

   W tym okresie w skład diecezji wrocławskiej wchodził archidiakonat opolski z 12 archiprezbiterami ( miedzy innymi w Strzelcach, Toszku i Ujeździe). Potwierdzeniem przynależności parafii Kielcza do archiprezbiteratu toszeckiego jest pochodzący z 1447 r. „Spis świętopietrza”. W „Schematyzmie” z 1667 r. obok poświadczenia przynależności Kielczy do znanych nam struktur kościelnych, znajdujemy informację o nielicznych odstępcach w parafii od wiary katolickiej. Na przełomie XIX i XX w. parafia Kielcza należała do diecezji wrocławskiej i dekanatu Toszek. W roku 1926 włączona została do dekanatu Dobrodzień i taką przynależność zachowała do II wojny światowej. Dzisiaj parafia p.w. św. Bartłomieja w Kielczy wchodzi w skład dekanatu Zawadzkie w diecezji opolskiej.

Msze Św.:
Poniedziałek – Sobota: 18:00
Niedziala: 7:30, 9:00, 11:00

Nabożeństwa majowe: 
Poniedziałek – Sobota: godz.: 17:30
Niedziela: godz.: 15:00
Szczegóły: Ogłoszenia parafialne

Proboszcz:

ks. Jan Wypior

Kontakt:
Adres: ul. Dobrego Pasterza 26
             47-126 Kielcza
Telefon: 077 404 90 10
Adres e-mail: kielcza@opole.opoka.org.pl

Konto parafialne:
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
nr 93 8909 0006 2000 0004 0934 0001

Zapraszamy do odwiedzin strony parafialnej: http://www.parafia.kielcza.pl