Społeczność Kielczy

W okresie, gdy właścicielem Kielczy był rycerz Skarbimir jak można wywnioskować z Księgi uposażeń biskupstwa wrocławskiego, że na terenie Kielczy wówczas zajmującej obszar 64 kwadratowych żyło 150 osób.
    

W szczegółowym zestawieniu parafian Communicanten Buch dowiadujemy się, że w 1789 roku w Kielczy mieszkało 456 osób i w osadzie Nowa Wieś (Neudorf) 47 osób.
    

Kolejne zestawienie już z 1897 roku Schematismus des Bisthums odnotowuje 1210 mieszkańców w tym 1176 katolików, 28 protestantów i 6 wyznania wyznawców judaizmu. W bliskich Borowianach wraz Kruppamühle i Kuschmühle mieszkało 204 katolików.
    

Spis ludności z 1 grudnia 1905 roku podaje, że w Kielczy żyło wówczas 1302 mieszkańców, z czego 1017 mieszkało w samej wsi. W dworze i leśniczówce mieszkało wówczas 152 mieszkańców, 50 osób mieszkało w osadzie Nowa Wieś, Kolonie Górki zamieszkiwały 93 osoby. Na Zamościu mieszkało 41 osób a w bliskie Borowiany liczyły 398 osób.
    

Kolejny spis Adreβbuch z 1927 roku podaje, że Kielcza liczyła 1120 osób mieszkających w samej wsi i 223 osoby mieszkające w Nowej Wsi.
    

W roku 1938 wg zestawienia Einwohnerbücher mieszkało w Kielczy 1730 osób a kolejnym datowanym na 1943 rok mieszkało 1800 osób.
    

Wg protokołu wizytacji biskupiej z 1957 roku Kielczę zamieszkiwały 1858 osób a 134 osoby Borowiany. Borowiany wchodziły w skład parafii. W tym samym zestawieniu zapisano, że katolicy to zdecydowana większość tu zamieszkała, bo aż 1984 osoby to Katolicy.
    

Powszechny spis ludności z 1960 roku podaje, że Kielczę zamieszkuje 1736 osób w 400 nieruchomościach. W Borowianach według zestawienia żyło 173 mieszkańców w 36 nieruchomościach.

W latach 1989 – 91 miała miejsce masowa emigracja Ślązaków do Niemiec. To też odnotowały Roczniki Diecezjalne. Jeszcze w 1981 roku liczba parafian wynosiła 2200 osób, z czego 2050 mieszkało w Kielczy a 150 na Borowianach. Natomiast w roczniku z 1993 roku odnotowano już tylko 1780 osób.
    

W 2000 roku podczas wizyt duszpasterskich odnotowano 1785 mieszkańców przyjmujących kapłana w Kielczy natomiast na Borowianach 24 osoby.
    

Podanie dokładnej liczby mieszkańców zamieszkujących Kielczę dzisiaj spotyka się z trudnością związaną z emigracją zarobkową, która także miała miejsce z chwilą otwarcia rynków w Uni Europiejskiej. Spora grupa młodzieży pracuje w Holandii i w Niemczech i nie ma sprecyzowanych planów gdzie osiądzie na stałe.
    

Innym źródłem może być jeszcze obowiązujący obowiązek meldunkowy w Urzędzie Miasta i Gminy. Według danych na 22 stycznia 2010 rok Kielczę zamieszkuje 1945 osób – 952 mężczyzn i 993 kobiety. Szczegółowy podział ze względu na wiek i płeć ukazuje wykres.


    

Z tego wykresu zauważyć można, że w Kielczy najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby od 19 do 29 lat, są to mieszkańcy urodzeni w latach 80 tych, można też przypuszczać sądząc po dużej liczbie kobiet w grupie wiekowej od 60 do 75 lat, że również dużo urodzonych było w latach 30 tych i 40 tych XX wieku.