Cele działania Stowarzyszenia „Lubię tu żyć”

(Powrót)

Cele działania Stowarzyszenia „Lubię tu żyć” to:

  1. Promowanie Gminy Zawadzkie i osiągnięć mieszkańców.
  2. Integracja społeczna.
  3. Inicjowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej.
  4. Inicjowanie działań na rzecz wzrostu świadomości zdrowotnej.
  5. Kreowanie wśród mieszkańców gminy Zawadzkie (w tym młodzieży) aktywnych postaw do poszukiwania pracy, w tym także w formie pracy na własny rachunek.
  6. Wykorzytywanie potencjału rolnego i leśnego Gminy Zawadzkie.
  7. Inicjowanie rozwijanie propagowanie i realizowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury sportu i turystyki.
  8. Inspirowanie, anonimowanie i wspieranie szeroko pojętej kultury wśród społeczności loklanej.
  9. Działania na rzecz poprawy infrastruktury w Gminie Zawadzkie.
  10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji ludowych w tym pielęgnowanie gwary śląskiej.