Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie – „Lubię tu żyć”

(Powrót)

Zarząd Stowarzyszenia „Lubię tu żyć”:

1. Prezes Zarządu: Jan Bernard Czanguleit.

2. Wiceprezes Zarządu: Agata Gambuś

3. Sekretarz: Karolina Anna Kallus

4. Skarbnik: Anna Elźbieta Mudrak

 

Komisja Rewizyjna:

1. Joanna Barbara Spałek

2.Mariusz Kazimierz Stachowski

3. Gabriela Mariola Krawiec Górzańska

 

Sposób reprezentacji:

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes zarządu.