Cele działania Stowarzyszenia “Wincentego z Kielczy”

(Powrót)

Cele działania Stowarzyszenia “Wincentego z Kielczy” to:

  1. Kreowanie, inspirowanie i popieranie inisjatyw społecznych w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska i promocji zdrowia,
  2. Budowanie więzi międzyludzkich,
  3. Propagowanie historii i tradycji regionalnej,
  4. Pobudzanie świadomości obywatelskiej społeczeństwa,
  5. Kreaowanie pozytywnych wzorców działalności obywatelskiej i liderów społeczności lokalnej,
  6. Propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych.