Zarząd Stowarzyszenia „Wincentego z Kielczy”

(Powrót)

Zarząd Stowarzyszenia „Wincentego z Kielczy”:

  1. Prezes: Elżbieta Magdalena Tarczewska
  2. Zastępca Prezesa Zarządu: Manfred Gerard Kroczek
  3. Członek Zarządu: Mieczyław Zdzisław Orgacki
  4. Członek Zarządu: Teresa Maria Małek
  5. Skarbnik: Róża Świerzy

Komisja Rewizyjna:

  1. Jan Bernard Czanguleit
  2. Cecylia Aniela Cieślik
  3. Beata Mańka Kulik

Sposób reprezentacji:

Do składania oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia, wymagane są dwa podpisy członków zarządu stowarzyszenia, w tym prezesa lub jego zastępcy. Do składania pozostałych pism i dokumentów, wymagany jest podpis prezesa zarządu lub jego zastępcy.