Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Protokoły z zebrań Rady Sołeckiej

   Nowa Rada Sołecka podczas pierwszego swego zebrania ustaliła, że zebrania Rady Sołeckiej będą odbywać się systematycznie minimum raz w miesiącu a spotkania będą protokółowane. Poniżej publikujemy protokoły z zebrań Rady Sołeckiej:

Protokół nr 2 – 12.04.2019
Główne tezy z Protokółu nr 1  – 15.03.2019