Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Sołtys i Rada Sołecka

Na zebraniu wiejskim w dniu 31.01.2019 r. Sołtysem Kielczy został wybrany Jan Czanguleit

 

https://zawadzkie.pl/download//4641/soltys-kielcza.jpeg

Adres Sołtysa
Kielcza, ul.Leśna 9, tel. 774049040,
tel.kom. 504118022

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:

  • Anna Mudrak – przewodnicząca rady sołeckiej,
  • Paweł Małecki – wiceprzewodniczący,
  • Mariusz Panchyrz – członek,
  • Hubert  Hatlapa – członek,
  • Piotr Maisel – członek,