Statut Sołectwa Kielcza

[gview file=”http://www.kielcza.pl/wp-content/uploads/2019/04/uchwala-nr-ii-21-18-z-dnia-10-grudnia-2018-r-w-spr-uchwalenia-statutu-solectwa-kielcza.pdf”]