Festiwal Gaude Mater Polonia

G A U D E   M A T E R   P O L O N I A  W I N C E N T Y  Z  K I E L C Z Y  I N  M E M O R I A M

 

Menu strony: Historia festiwalu – idea powstania, Wydarzenia towarzyszące  – okołofestiwalowe

Kolejne edycje festiwalu: XVI – 2019, XV – 2018, XIV – 2017, XIII – 2016, XII – 2015, XI – 2014, X – 2013, IX – 2012, VIII – 2011VII – 2010VI – 2009V – 2008IV – 2007III – 2006II – 2005I – 2004

 

 

 

Historia festiwalu – idea powstania

 

 

 

Wydarzenia towarzyszące – okołofestiwalowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia towarzyszące – okołofestiwalowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzania towarzyszące – okołofestiwalowe

 

G A U D E   M A T E R   P O L O N I A  WINCENTY Z KIELCZY IN MEMORIAM


Wincenty z Kielczy


in memoriam


Festiwal „Wincenty z Kielczy in memoriam”
jest formą uczczenia twórczości i samej osoby Wincentego, a poprzez to także
Ziemi Opolskiej. Jest również „powrotem” autora XIII – wiecznej historii na
Ziemię Opolską. Wiąże się to z szczególnym znaczeniem pieśni  „Gaude Mater
Polonia”, która przecież towarzyszy szczególnym uroczystościom państwowym i
społecznym. Dlatego też stanowi ona motyw przewodni każdego koncertu
organizowanego w ramach festiwalu (wykonywana jest albo w oryginale
średniowiecznym z XIII wieku, albo też w XIX – wiecznym opracowaniu Teofila
Klonowskiego). Ważny jest jednak fakt, iż nie jest to festiwal muzykologiczny.
Imię Wincentego, zgodnie z założeniem, patronuje, a nie ogranicza imprezę.
Dlatego program koncertów Festiwalu jest bardzo urozmaicony, a wypełnia go
udział zespołów chóralnych i zespołów kameralnych (specjalizujących się w muzyce
dawnej i muzyce średniowiecza) oraz znakomitych solistów.