Zbiorowa Mogiła Powstańców Śląskich na Cmentarzu Parafialnym