KWW Pawła Małeckiego

Prezentujemy Kandydata na Radnego Rady Miejskiej w Zawadzkiem KWW Pawła Małeckiego – Masz wybór

Paweł Małecki – Okręg wyborczy nr 13 Paweł Małecki w poprzednich wyborach startował także do Rady Miejskiej w Zawadzkiem z Okręgu wyborczego 13 z którego uzyskał mandat.

 

Dotychczasowe doświadczenia w pracy samorządowej w Radzie Miejskiej w Zawadzkiem:

  • członek komisji budżetowo–gospodarczej,
  • wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej,
  • przewodniczący komisji uchwał i wniosków.

Wykształcenie: wyższe pedagogika specjalna – resocjalizacja, studia podyplomowe: socjoterapia, diagnoza i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, informatyka w edukacji, zarządzanie w oświacie. 

 Praca: własna działalność gospodarcza – firma „Remonter” zajmująca się wykańczaniem wnętrz.

Sylwetka radnego: Żonaty, ojciec 2 córek. Jak o sobie mówi jest społecznikiem z zamiłowania. Jego hobby muzyka biernie i aktywnie, spacery w plenery, rower.

Cele stawiane na kadencję w radzie: W Radzie Gminy stawia sobie za cel pracę na rzecz polityki informacyjnej, polityki małych spraw.

Kontakt: Paweł Małecki