Kandydat i KWW Mariusza Stachowskiego

Prezentujemy Kandydata na Burmistrza KWW Mariusza Stachowskiego, jego program i kandydatów komitetu na Radnych Miejskich:

Kandydat na Burmistrza Zawadzkiego – Mariusz Stachowski

 
 
Drodzy Wyborcy gminy Zawadzkie, rozpoczymamy kampanię wyborczą. W przyszłej kadencji będziemy pracować na rzecz zdrowia mieszkańców, wspierania rodzin, rozwoju przedsiębiorczości, bezpieczeństwa i ekologii. Zagłosuj na doświadczenie i rozwój. Mariusz Stachowski
 
 
Program wyborczy kandnydata na Burmistrza i komitetu KWW Mariusza Stachowskiego

 

Poniżej przedstawiamy nasz program wyborczy na lata 2024 – 2029:

 1.  Zdrowie
 • wprowadzimy tzw. „Lokalny Program Ochrony Zdrowia”– m.in. badania   profilaktyczne dla mieszkańców związane z chorobami cywilizacyjnymi, dostęp do  specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Kielczy, dyżury aptek w święta i dni wolne,
 • utworzymy tzw. „Gminne Centrum Seniora” jako miejsce spotkań, integracji oraz  rozwoju osobistego Seniorów,
 • będziemy kontynuować prace związane z likwidacją barier architektonicznych na  terenie całej gminy,
 • pozyskamy środki zewnętrzne na:  
  • budowę basenu letniego w Zawadzkiem – etap I,
  • budowę sali gimnastycznej przy PSP Żędowice,
  • doposażenie wszystkich placów zabaw w nowe urządzenia,
  • rewitalizację Parku Miejskiego w Zawadzkiem wraz budową tężni solankowej,
  • utwardzenie i oznakowanie ścieżek rowerowych   
 1. Rodzina
 • wybudujemy mieszkania komunalne, socjalne oraz na wynajem (SIM),w tym dla młodych małżeństw,
 • zapewnimy dzieciom miejsca w przedszkolach i szkołach oraz w żłobku,
 • utworzymy Dom Kultury w Zawadzkiem oraz Wiejskie Centrum Kultury w Żędowicach i Kielczy,
 • pozyskamy środki zewnętrzne na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży,
 • będziemy promować i wspierać różne formy aktywności naszych mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, a także dotować organizacje pozarządowe, 
 1.  Praca
 • pozyskamy środki zewnętrzne na uzbrojenie terenów inwestycyjnych  oraz  pozyskamy inwestorów na tereny inwestycyjne w naszej gminie,
 • będziemy kontynuować „Gminny program ulg dla przedsiębiorców”,
 • będziemy w dalszym ciągu zabiegać o przywrócenie linii kolejowej łączącej Opole i   T. Góry w celu połączenia naszej gminy z województwem śląskim, w tym z   lotniskiem w Pyrzowicach,
 • wspólnie z Samorządem Powiatowym oraz gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przywrócimy szkołę branżową i wypromujemy szkołę, 
 1. Bezpieczeństwo
 • zadbamy o stan dróg i chodników oraz doświetlimy kolejne przejścia dla pieszych,
 • rozbudujemy monitoring wizyjny na terenie całej gminy,
 • kontynuować będziemy współpracę z Policją – dodatkowe patrole policji, edukacja,
 • wybudujemy strażnicę OSP w Żędowicach oraz boks garażowy w OSP Zawadzkie oraz będziemy doposażać naszych strażaków,
 • w dalszym ciągu będziemy pracować nad utworzeniem idealnego systemu przeciwpowodziowego.
 1. Ekologia
 • kontynuować będziemy udział gminy w programie „Czyste powietrze”oraz zwiększmy gminne dofinasowanie na wymianę starych pieców,
 • pozyskamy środki zewnętrzne na modernizację Oczyszczalni ścieków i dalsze kanalizowanie gminy,
 • wyposażymy kolejne budynki użyteczności publicznej w systemy fotowoltaiki i magazyny energii,
 • kontynuować będziemy prace związane z rewitalizacją terenów zielonych,
 • zapewnimy dofinasowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń gromadzących deszczówkę.
 
Kandydaci na Radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem z komitetu KWW Mariusza Stachowskiego
 
Więcej informacji o komitecie znajdą Państwo na naszej stronie mswybory.pl i na fanpage`u komitetu pod linkiem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080794322735.