Wybory Samorządowe 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustanowiony został kalendarz wyborczy zgodnie z którym w dniu 7 kwietnia 2024 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych które będą czynne od godziny 7:00 do godziny 21:00. Jeśli te głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia planowana jest druga tura wyborów w dniu 21 kwietnia. Szczegółowy kalendarz wyborczy dostępny jest na stronie: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kalendarz, dla nas istotne, że do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16:00 zarejestrowane Komitety Wyborcze zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W gminie Zawadzkie o Urząd Burmistrza w najbliższej kadencji ubiegają się 4 osoby. Dotychczasowy Burmistrz Pan Mariusz Stachowski a jego kontrkandydatami będą Panowie Michał Rytel, Marcin Freinik i Adam Saternus.

Pan Mariusz Stachowski ubiega się o czwartą kadencję z przerwą (gdy Urząd Burmistrza pełnił Pan Mieczysław Orgacki). Według niego będzie on zabiegał przy pomocy sprawdzonego zespołu doświadczonych pracowników gminnych i współpracy z rożnymi instytucjami zewnętrznymi by zakończyć rozpoczęte inwestycje tak by gmina po prostu była gminą taką, w której żyje się bardzo dobrze. Jego program wyborczy, cele jakie podejmie w kolejnej kadencji, gdy uzyska Państwa zaufanie w postaci głosów niedługo opublikuje na stronie mswybory.pl. Startuje z KWW Mariusza Stachowskiego

Pan Michał Rytel to lokalny przedsiębiorca, obecny aktywny radny gminy Zawadzkie dzięki m.in. jego zaangażowaniu udało się zrealizować wiele inicjatyw w Zawadzkiem. Startuje z KWW Michała Rytla „Zróbmy to”.

Pan Marcin Freinik swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył pracując blisko ponad 20 lat jako funkcjonariusz służb mundurowych. W wyborach startuje z KWW „Nasza gmina”.

Pan Adam Saternus to były Kierownik Referatu Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. W czasie pracy w urzędzie przygotował osobiście wiele spraw jak choćby Termomodernizacji 9 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, remont ulicy 1 Maja, zmiana projektu ulicy 1 Maja i Mickiewicza z kostki brukowej na asfalt, zakończenie pod względem budowlanym gminnego PSZOK-a, rozbudowa placów zabaw dla dzieci i wiele innych.

Zapraszamy Komitety wyborcze do przesłania swoich spotów i plakatów wyborczych z namiarami na wasze komitety, gdzie będzie można zapoznać się szczegółowo z waszym programem wyborczym które opublikujemy jak to już uczyniliśmy w przypadku KWW Mariusza Stachowskiego.

Przed nami wyborcami ponad miesiąc do zdecydowania komu zamierzamy powierzyć „stery” gminy Zawadzkie co wyrazem będzie przez oddanie głosu dnia 7 kwietnia 2024 roku, gdyby to jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia kolejna tura wyborów planowana jest na dzień 21 kwietnia. Zachęcamy wszystkim uprawnionych mieszkańców do oddania głosu w wyborach.