KWW Ziemia Strzelecka

Prezentujemy kandydatów na Radnych do Powiatu Strzeleckiego z komitetu wyborczego KWW Ziemia Strzelecka

 

Program wyborczy:

  • Likwidacja barier architektonicznych w powiecie:Eliminacja wszelkich barier architektonicznych, aby zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych;
  • Zaangażowanie w sprawy powiatu. Wprowadzenie realnych konsultacji:Prowadzenie otwartych i transparentnych konsultacji z gminami i stowarzyszeniami w sprawie planowanych inwestycji;
  • Powiat przyjazny dla mieszkańców:Ulepszanie warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury i usług publicznych;
  • Zacieśnienie współpracy ze stowarzyszeniami: Słuchanie głosu stowarzyszeń w kluczowych sprawach dla powiatu i danej gminy;
  • Wspieranie działań mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji:Wsparcie dla inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i tradycje;
  • Rewitalizacja terenów zielonych:Przywracanie życia terenom zdegradowanym poprzez działania rewitalizacyjne.

Więcej informacji o komitecie znajdą Państwo na naszej stronie pod linkiem: http://www.ziemiastrzelecka.pl/?fbclid=IwAR0Ph_bUbbAmgIQIFpNDFfs9NznMA0h0R7uSrVfrI9ZF7HplcdrPCK_tZ3U na fanpage`u komitetu pod linkiem: https://www.facebook.com/share/N1P9KijTNHEwM6h1/.