Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Zarząd OSP

Zarząd OSP Kielcza tworzy siedmioosobowy zespół:

  • druh Henryk Bartoszek – Prezes
  • druh Engelbert Giera – Wiceprezes
  • druh Jarosław Grondes – Naczelnik
  • druh Krzysztof Glowania – zastępca Naczelnika
  • druh Rafał Kulik – Sekretarz
  • druh Rafał Guzy – Skarbnik
  • druh Jan Wyrwich – Członek
W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
  • druh Andrzej Pasieka
  • druh Roman Bartoszek
  • druh Joachim Wind