Cele działania Stowarzyszenia “Bliżej Szkoły”

(Powrót)

Cele działania Stowarzyszenia “Bliżej Szkoły” to:

  1. Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży,
  2. Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  3. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  4. Dbałość o najwyższą jakość wiedzy popularyzowanej wśród uczniów w ramach zajęć szkolnych,
  5. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozalekcyjnego w szkołach,
  6. Wspieranie działalności szkoły w wykonywaniu działań inwestycyjnych,
  7. Pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły,
  8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  9. Kreowanie, inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki, ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska i promocji zdrowia.