Zarząd koła DFK w Kielczy

(Powrót)

Zarząd Koła DFK w Kielczy (wybrano dnia 5 lutego 2023):

 1. Przewodniczący: Paweł Pasieka,
 2. Wiceprzewodniczący: Karol Krawiec,
 3. Sekretarz: Barbara Burek,
 4. Skarbnik: Piotr Maisel,
 5. Członek zarządu: Hubert Hatlapa,
 6. Członek zarządu: Ryszard Majzel,
 7. Członek zarządu: Róża Krawiec,
 8. Członek zarządu: Adam Kluba,
 9. Członek zarządu: Henryk Bartoszek,
 10. Członek zarządu: Krzysztof Pasieka

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząca Cecylia Cieślik,
 2. Zastępca Przewodniczącej: Maria Dombrowski,
 3. Sekretarz: Magdalena Kluba
 4. Członek komisji: Karol Dombrowski

Sposób reprezentacji:
Dla ważności oświadczenia woli konieczny jest podpis przewodniczącego lub jego zastępcy, łącznie z podpisem sekretarza. Dokumenty związane z majątkiem i finansami towarzystwa podpisują:

 • z jednej strony przwodniczący lub jego zastępca,
 • z drugiej strony skarnik lub sekretarz towarzystwa.

 

Nasi członkowie biorą także udział w pracach Zarządu Gminnego DFK w którym nasza reprezentacja liczy 6-ciu członków. Poniżej nowy skład tego zarządu.

Zarząd Gminny DFK (wybrano dnia 10 maja 2023):

 1. Przewodniczący: Kamil Żyłka (DFK Zawadzkie),
 2. Wiceprzewodniczący: Paweł Pasieka (DFK Kielcza),
 3. Sekretarz: Hubert Hatlapa (DFK Kielcza),
 4. Skarbnik: Piotr Maisel (DFK Kielcza),
 5. Członek zarządu: Jan Stanek (DFK Zawadzkie),
 6. Członek zarządu: Piotr Świtała (DFK Zawadzkie),

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząca Cecylia Cieślik (DFK Kielcza),
 2. Zastępca Przewodniczącej: Ryszard Majzel (DFK Kielcza),
 3. Sekretarz: Barbara Burek (DFK Kielcza).

Sposób reprezentacji:
Dla ważności oświadczenia woli konieczny jest podpis przewodniczącego lub jego zastępcy, łącznie z podpisem sekretarza. Dokumenty związane z majątkiem i finansami towarzystwa podpisują:

 • z jednej strony przwodniczący lub jego zastępca,
 • z drugiej strony skarnik lub sekretarz towarzystwa.

Cele działania:
Zasadnicznym celem działania zarządu jest wspomaganie w działaniach lokalnych kół DFK.