Zarząd

(Powrót)

Zarząd Koła DFK w Kielczy:

 1. Przewodniczący: Paweł Pasieka,
 2. Wiceprzewodniczący: Karol Krawiec,
 3. Sekretarz: Barbara Burek,
 4. Skarbnik: Piotr Maisel,
 5. Członek zarządu: Hubert Hatlapa,
 6. Członek zarządu: Ryszard Majzel,
 7. Członek zarządu: Karol Dombrowski,
 8. Członek zarządu: Róża Krawiec,
 9. Członek zarządu: Adam Kluba,
 10. Członek zarządu: Henryk Bartoszek,
 11. Członek zarządu: Krzysztof Pasieka

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząca Cecylia Cieślik,
 2. Członek komisji: Maria Dombrowski,
 3. Członek komisji: Magdalena Kluba

Sposób reprezentacji:
Dla ważności oświadczenia woli konieczny jest podpis przewodniczącego lub jego zastępcy, łącznie z podpisem sekretarza. Dokumenty związane z majątkiem i finansami towarzystwa podpisują:

 • z jednej strony przwodniczący lub jego zastępca,
 • z drugiej strony skarnik lub sekretarz towarzystwa.