Obwieszczenie o listach kandydatów na radnych 2024

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem
z dnia 14 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Zawadzkiem podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Okręg wyborczy Nr 1

 1. PAMUŁA Bartosz Józef, lat 27, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY – Lista nr 1
 2. BOREK Henryk, lat 56, zam. Zawadzkie,zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 3. WIESZCZECZYŃSKA Krystyna, lat 71, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 4. MATUSEK Zuzanna Zofia, lat 40, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 2

 1. WALKOWIAK Artur Waldemar, lat 51, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 2. KACZMARZYK Maciej Marian, lat 34, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 3

 1. STANEK Jan Jerzy, lat 71, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY – Lista nr 11
 2. JAMROZIK Agnieszka Barbara, lat 52, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. PROCEL Rudolf Wilhelm, lat 60, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 4. MATHEJA Jacek Grzegorz, lat 43, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 4

 1. WRZOSEK Piotr, lat 38, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 2. CZAPLA Norbert Wilhelm, lat 61, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. SATERNUS Adam Marian, lat 50, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 4. RYTEL Michał, lat 42, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 5

 1. ROMBERG Józef Jerzy, lat 67, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 2. RADZIEJ Damian Janusz, lat 52, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 3. CZECH Sybilla Regina, lat 61, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 6

 1. BOGDALI Mateusz Piotr, lat 30, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 2. PIETRUSIAK Andrzej, lat 69, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. GURSKA Małgorzata Maria, lat 43, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 4. KRAWIEC Daniel Adrian, lat 32, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 7

 1. BARYGA Klaudia Maria, lat 37, zam. Żędowice,
  zgłoszona przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 2. KOBIOŁKA Martin Grzegorz, lat 35, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. KAFARSKI Robert Artur, lat 54, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 8

 1. WRZOSEK Aleksandra Anna, lat 35, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 2. WŁÓCZYK Andrzej, lat 67, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. KANIAK Marek Stanisław, lat 45, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 4. CUKIER Izabela Anna, lat 39, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 9

 1. BARYGA Michał Kamil, lat 34, zam. Żędowice,
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 2. LUDWIG Ireneusz Jan, lat 54, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. SŁODKOWSKI Marek Wiesław, lat 46, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 10

 1. KOTYLAK Andrzej Jerzy, lat 59, zam. Żędowice,
  zgłoszony przez KWW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY – Lista nr 11
 2. PANKIEWICZ Ewelina Kinga, lat 33, zam. Zawadzkie,
  zgłoszona przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 3. WĘGLARZ Ewa, lat 65, zam. Żędowice,
  zgłoszona przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 4. OBCINA Karol Józef, lat 43, zam. Żędowice,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 5. MORYS Izabela Kinga, lat 36, zam. Żędowice,
  zgłoszona przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 11

 1. JASKULSKI Bartosz Łukasz, lat 38, zam. Żędowice,
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 2. STASZ Jerzy Andrzej, lat 75, zam. Żędowice,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. MEINHARDT Monika Jadwiga, lat 34, zam. Żędowice,
  zgłoszona przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 12

 1. FREINIK Marcin Krzysztof, lat 39, zam. Żędowice,
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 2. MISZCZYK Maria Magdalena, lat 66, zam. Żędowice,
  zgłoszona przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. GLÜCK Marek Andrzej, lat 44, zam. Żędowice,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 4. ORŁOWSKI Jakub Euzebiusz, lat 40, zam. Zawadzkie,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 13

 1. SERZYSKO Piotr Alfred, lat 61, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY – Lista nr 11
 2. ZIAJA Kewin Piotr, lat 30, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 3. CEMBOLISTA Marek, lat 57, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 4. MAŁECKI Paweł, lat 41, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW PAWŁA MAŁECKIEGO – MASZ WYBÓR – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 14

 1. HATLAPA Hubert Krystian, lat 41, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY – Lista nr 11
 2. CZANGULEIT Jan Bernard, lat 58, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 3. STRASZEWSKI Łukasz, lat 35, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 4. KLUCZNIK Sebastian Kazimierz, lat 52, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 15

 1. MAISEL Piotr Marcin, lat 40, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY – Lista nr 11
 2. SPORYSZKIEWICZ Andrzej Marian, lat 68, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – Lista nr 13
 3. WYRWA Robert, lat 49, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO – Lista nr 14
 4. KLENCZ Paweł, lat 67, zam. Kielcza,
  zgłoszony przez KWW ADAMA SATERNUS – Lista nr 15
 5. SIKORA Daniela Joanna, lat 33, zam. Kielcza,
  zgłoszona przez KWW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO – Lista nr 16

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Zawadzkiem
/-/ Katarzyna Jolanta TaibertChrupcała

Obwieszczenie o numerach list kandydatów na radnych 2024

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem
z dnia 14 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem, przyznano następujące numery:

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego

13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA STACHOWSKIEGO
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SATERNUS
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem, przyznano następujący numer:

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego

17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA MAŁECKIEGO – MASZ WYBÓR

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem
/-/ Katarzyna Jolanta Taibert-Chrupcała

Wybory Samorządowe 2024 – ile kart otrzymamy i jak głosować

Jak już wspominaliśmy pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia, a druga tura, gdy pierwsza nie przyniesie rozstrzygnięcia 21 kwietnia 2024 r. Mieszkańcy posiadający prawo wyborcze, otrzymają 3 lub 4 karty do głosowania, w drugiej turze natomiast już tylko jedną. W gminie Zawadzkie otrzymamy 4 karty w pierwszej turze a w przypadku drugiej tylko 1 kartę.

Dlaczego aż tyle kart?

Jak wspominaliśmy powyżej w gminie Zawadzkie w pierwszej turze wyborów samorządowych większość mieszkańców uprawnionych do głosowania otrzyma cztery karty do głosowania, zawierające listę:

1) kandydatów do rady gminy;

2) kandydatów do rady powiatu;

3) kandydatów do sejmiku województwa;

4) kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mieszkańcy, miast na prawach powiatu,  u nas takiej sytuacji w powiecie nie będzie, otrzymają 3 karty bez tej z listą do rady powiatu, ponieważ miasta na prawach powiatu realizują zadania zarówno gmin, jak i powiatów, dlatego wybiera się jedynie członków rady miasta.

Kiedy odbędzie się druga tura i ile wówczas wydawanych będzie kart do głosowania?

Druga tura odbędzie się wówczas tylko w tych gminach i miastach, w których żaden z kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta, a w gminie Zawadzkie jest aż 4 kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. głosów poparcia. W takiej sytuacji do drugiej tury przejdzie dwóch kandydatów, którzy w pierwszej uzbierali tych głosów najwięcej. Wówczas 21 kwietnia mieszkańcy otrzymają tylko jedną kartę do głosowania, zawierającą dwa nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów.

PKW ma jeszcze czas na opublikowanie wzorów kart do głosowania, bo zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym w Rozporządzeniu nie upłynął jeszcze termin zgłaszania kandydatów (jest na to czas do poniedziałku 4 marca 2024 r. do godz. 16.00). Na dziś w Gminie Zawadzkie zgłoszono 4 kandydatów.

Kiedy głos w wyborach samorządowych będzie ważny?

Nie przychodźmy za późno by nie tworzyły się kolejki przed zamknięciem lokalu wyborczego. W dniu wyborów lokalne wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Jeśli chodzi o pierwszą turę to zagłosować można tylko na jednego kandydata na każdej z otrzymanych kart. Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

W sytuacji, gdy na karcie zabraknie przecięcia lub krzyżyki zostaną postawione przy nazwiskach kilku kandydatów, głos zostanie uznany za nieważny. Nastąpi tak również, kiedy postawimy inny znak niż „X” (np. ptaszka czy kółko), albo nie zostawimy go przy żadnym nazwisku.

Gdzie możemy zagłosować? Zagłosować możemy jedynie – w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych – tylko w miejscu stałego zamieszkaniaNie trzeba głosować w miejscu zameldowania – jeśli jest ono inne niż miejsce zamieszkania – ale jeśli chce się wziąć udział w wyborach tam, gdzie się mieszka, to należy to wcześniej zgłosić. Dzięki takiemu zgłoszeniu możliwe będzie wprowadzenie odpowiedniej zmiany w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Co w sytuacji, gdy nie ma kandydatów na wójta lub kiedy kandydat jest tylko jeden?

Może dojść do sytuacji, że jest brak zgłoszonych do wyborów kandydatów na wójta. W takiej sytuacji wyboru włodarza dokonuje rada gminy, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. W gminie wybierany jest Burmistrz.

Co w sytuacji, gdy kandydat zgłoszony jest tylko jeden kandydat wówczas na karcie do głosowania pojawi się tylko jedno nazwisko, obok którego będą dwa pola – „za” i „przeciw”. Wybrany kandydat musi uzyskać więcej niż połowę głosów „za”.

W przypadku, kiedy głosów „za” zbierze jednak mniej, wyboru wójta dokona rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

 

Wybory Samorządowe 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustanowiony został kalendarz wyborczy zgodnie z którym w dniu 7 kwietnia 2024 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych które będą czynne od godziny 7:00 do godziny 21:00. Jeśli te głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia planowana jest druga tura wyborów w dniu 21 kwietnia. Szczegółowy kalendarz wyborczy dostępny jest na stronie: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kalendarz, dla nas istotne, że do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16:00 zarejestrowane Komitety Wyborcze zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W gminie Zawadzkie o Urząd Burmistrza w najbliższej kadencji ubiegają się 4 osoby. Dotychczasowy Burmistrz Pan Mariusz Stachowski a jego kontrkandydatami będą Panowie Michał Rytel, Marcin Freinik i Adam Saternus.

Pan Mariusz Stachowski ubiega się o czwartą kadencję z przerwą (gdy Urząd Burmistrza pełnił Pan Mieczysław Orgacki). Według niego będzie on zabiegał przy pomocy sprawdzonego zespołu doświadczonych pracowników gminnych i współpracy z rożnymi instytucjami zewnętrznymi by zakończyć rozpoczęte inwestycje tak by gmina po prostu była gminą taką, w której żyje się bardzo dobrze. Jego program wyborczy, cele jakie podejmie w kolejnej kadencji, gdy uzyska Państwa zaufanie w postaci głosów niedługo opublikuje na stronie mswybory.pl. Startuje z KWW Mariusza Stachowskiego

Pan Michał Rytel to lokalny przedsiębiorca, obecny aktywny radny gminy Zawadzkie dzięki m.in. jego zaangażowaniu udało się zrealizować wiele inicjatyw w Zawadzkiem. Startuje z KWW Michała Rytla „Zróbmy to”.

Pan Marcin Freinik swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył pracując blisko ponad 20 lat jako funkcjonariusz służb mundurowych. W wyborach startuje z KWW „Nasza gmina”.

Pan Adam Saternus to były Kierownik Referatu Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. W czasie pracy w urzędzie przygotował osobiście wiele spraw jak choćby Termomodernizacji 9 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, remont ulicy 1 Maja, zmiana projektu ulicy 1 Maja i Mickiewicza z kostki brukowej na asfalt, zakończenie pod względem budowlanym gminnego PSZOK-a, rozbudowa placów zabaw dla dzieci i wiele innych.

Zapraszamy Komitety wyborcze do przesłania swoich spotów i plakatów wyborczych z namiarami na wasze komitety, gdzie będzie można zapoznać się szczegółowo z waszym programem wyborczym które opublikujemy jak to już uczyniliśmy w przypadku KWW Mariusza Stachowskiego.

Przed nami wyborcami ponad miesiąc do zdecydowania komu zamierzamy powierzyć „stery” gminy Zawadzkie co wyrazem będzie przez oddanie głosu dnia 7 kwietnia 2024 roku, gdyby to jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia kolejna tura wyborów planowana jest na dzień 21 kwietnia. Zachęcamy wszystkim uprawnionych mieszkańców do oddania głosu w wyborach.