Obwieszczenie o numerach list kandydatów na radnych 2024

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem
z dnia 14 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem, przyznano następujące numery:

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego

13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA STACHOWSKIEGO
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SATERNUS
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RYTLA – ZRÓBMY TO

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem, przyznano następujący numer:

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego

17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA MAŁECKIEGO – MASZ WYBÓR

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem
/-/ Katarzyna Jolanta Taibert-Chrupcała