Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Category: Aktualności


Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał / Stopień 1

Obszar:  województwo opolskie – powiat strzelecki

Ważność: od godz. 14:00 dnia 13.08.2020 do godz. 20:00 dnia 14.08.2020

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.
Uwagi: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80% 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


Serdecznie zapraszamy dnia 16 sierpnia o godz. 15.00 spotkajmy się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym, aby razem z orkiestrami z:

– Krupskiego Młyna
– Świbia
– Wielowsi
– Zawadzkiego i Wiśnicza
– Żędowic
oraz gospodarzami – parafialną orkiestrą z Kielczy

zagrać i wyśpiewać uwielbienie Panu Bogu z Wniebowziętą Najświętszą Maryją Panną.
Po nabożeństwie Najświętsza Matka zaprasza na kołocz i kawę.

 


Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” organizuje w dniu 21 sierpnia 2020 r. (piątek) spływ kajakowy Małą Panwią. Dla każdej z gmin członkowskich stowarzyszenia przewidziano po 10 miejsc.
Celem organizacji spływu jest przekazanie informacji o LSR „Krainy Dinozaurów” na lata 2014-2020 oraz promocja walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi.


Tegoroczny egzamin maturalny był nietypowy, bo przeprowadzony w reżimie epidemicznym w zagrożeniu koronawirusem w skutek, czego zrezygnowano z formy ustnej egzaminu. W skali całego kraju jak podaje CKE maturę zdało 74 % osób przystępujących do egzaminów, 17,2 % ma prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych a 8,8 % absolwentów nie zdało matury.

Jeśli chodzi o typy szkół to najlepiej na maturze wypadli absolwenci Liceum uzyskując wynik 81,1 % zdających, 12,5 % zachowało prawo do poprawki a 6,4 % nie zdało matury.

Absolwenci Technikum uzyskali zdawalność na poziomie 62,2 %, 24,9 % zachowało prawo do poprawki a 12,9 % uzyskało wynik negatywny.
Nasi absolwenci ukończyli przede wszystkim szkoły naszego województwa (Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Opole) tu ogółem zdało maturę 74% przystępujących, 18 % może przystąpić do egzaminów poprawkowych natomiast 8 % uzyskało wynik negatywny.
Absolwenci wywodzący się z Kielczy i Gminy Zawadzkie kończyli także szkoły w województwie śląskim (Tarnowskie Góry, Gliwice) tu wyniki matur plasowały się na tym samym poziomie.

Zdjęcia poniżej przedstawiają sytuację całościową na tle całego kraju a także na tle samych Liceum i Technikum.
Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki we wrześniu. Komu nie powiodło się na dwóch lub trzech egzaminach, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30 proc. punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.
Najpierw jednak musi do 14 sierpnia złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana). Wzór oświadczenia znajduje się na stronie CKE. Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września o godz. 14.00. Wyniki będą znane 30 września.


W sobotę 8 sierpnia wykonywano prace na ul. Szkolnej. To kolejny etap, bo jak informuje Sołtys Jan Czanguleit prace w tym miejscu w ramach Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej muszą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.
Jak już informowaliśmy ze względu na sezon urlopowy prace odbyły się przy niskiej frekwencji. Łaskawa nie była pogoda, dokuczliwy upał, jednakże prace wykonywano prawie przez 8 godzin. W tym miejscu należą się podziękowania dla panów Pawłowi Małeckiemu, Piotrowi Stefan, Dariuszowi Gałaszewskiemu, Piotrowi Maisel, Mariuszowi Panchyrz. Pomyślnie dokończono obsadzanie krawężników, przygotowano krawężniki od strony drogi pod przejście do przedszkola, wykonano warstwę kostki granitowej pod skalniak, wykonano dodatkowe prace ziemne.
Sołtys Kielczy dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za bezinteresowną prace wykonaną dla dobra wszystkich przywożących swoje dzieci do Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy oraz naszego przedszkola. Mamy nadzieję na większą frekwencję w kolejnych etapach a termin zakończenia prac w tym miejscu w ramach Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej powinny być ukończone jeszcze w sierpniu. O terminie kolejnych prac poinformujemy niebawem.


W sobotni poranek dalszy etap prac związany z realizacją Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej na ulicy Szkolnej w Kielczy podjęło 6-ciu mężczyzn. Zapewne przybyłoby więcej osób, gdyby nie sezon urlopowy. Położono ponad 30 metrów bieżących krawężnika, wyplewione zostały tawuły, wykonano dodatkowe pracę ziemne, poszerzono wjazd na miejsca postojowe. Sołtys Kielczy Jan Czanguleit bardzo dziękuje panom Pawłowi Maleckiemu, Dariuszowi Gołaszewskiemu, Mirosławowi Szczotce, Piotrowi Stefanowi i Rafałowi Mudrak za pracę na rzecz Kielczy.
Kolejny etap już w przyszłą sobotę 08.08.2020.
Sołtys Kielczy zaprasza wszystkich chętnych i obecnych do pomocy. Początek prac zaplanowano o godz. 8:00.
Można spodziewać się podobnej frekwencji ze względu na wspomniany już sezon urlopowy i obostrzenia związane z koronawirusem, jednakże każda para rąk jest cenna.


Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl

Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
  3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 22 lipca – 18 września 2020 roku.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl pod nr faxu: 12 424 05 05. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz
z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Do pobrania:
– karta zgłoszenia uczestnictwa
– harmonogram


Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem / Stopień 1

Obszar:  województwo opolskie – powiat strzelecki

Ważność: od godz. 17:00 dnia 28.07.2020 do godz. 00:00 dnia 29.06.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80% 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


Sołtys Kielczy Jan Czanguleit wraz z Radą Sołecką zwraca się do mieszkańców o pomoc w kolejnych pracach ziemnych przy ul. Szkolnej. To kontynuacja prac rozpoczętych w zeszłym roku. Tym razem w planie jest przygotowanie utwardzonego przejścia z miejsca postojowego do przedszkola, utworzenie dodatkowych miejsc pod drzewka ozdobne przez usadowienie krawężników, utworzenie skalniaka a także montaż ławek i koszy na odpady.

W imieniu Sołtysa prosimy o poinformowanie tych którzy będą mieli możliwość pomóc i udostępnienie posta.

Przypominamy czym jest ta cała akcja.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/


Wspomnienie Św. Anny – Uroczystość przy Kapliczce św. Anny na Borowianach

Jutro tj. 26 lipca Kościół w Polsce wspomina św. Annę. Św. Anna była żoną Józefa, z którego związku po ok 20 latach przyszła na świat Maryja, matka Pana Jezusa. Kult św. Anny rozwijał się bardzo szybko wraz z rozwojem kultu Matki Bożej. Już w IV-V wieku istniał w Jerozolimie przy Sadzawce Betezda kościółek ku czci św. Joachima i Anny. W roku 710 jej ciało zostało przeniesione do Konstantynopola i złożone w kościele wybudowanym ku jej czci przez cesarza Justyniana około 550 r. Stąd zaś w czasie wojen krzyżowych zostało przeniesione do Francji w pobliże Lyonu. Najstarszy wizerunek św. Anny pochodzi z VIII w., który znajduje się w Rzymie, w kościele S.M. Antiqua. Z tego samego okresu pochodzi fresk przedstawiający św. Annę, a pochodzący z Faras w Numidii.

Wszystkich Państwa którzy zawierzają swoje sprawy Św. Annie zapraszamy o godz. 11:00 na Msze Św. w intencji Parafii na Borowianach przy Kapliczce Św. Anny.

Fotografia: Henryk K.

 

 


W dniu dzisiejszym 24 lipca swoje święto obchodzi Policja Polska. Śpieszymy z życzeniami dla wszystkich pracujących w tej formacji. Wasza Praca daje nam poczucie bezpieczeństwa, zapewnia ład i porządek i bezpieczeństwo na drogach. Nie zapominamy, że praca ta bywa często niebezpieczna, jest wykonywana w ekstremalnym stresie. Policjant jest także gotowy nieść pomoc potrzebującym, często uczestniczy także wraz z innymi formacjami w akcjach ratunkowych, Za to wszystko serdecznie wszystkim pracującym w Policji dziękujemy. Wszystkim Policjantom życzymy dużo zdrowia, samych sukcesów zawodowym, satysfakcji w wypełnianiu swych obowiązków a w życiu osobistym zero stresu i samych pogodnych dni.

 

 

Dnia dzisiejszego doszło do spotkania Burmistrz Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem Pana asp. sztab. Sławomirem Łyżwą, a także Komendantem Powiatowym Policji Pana podinsp. Arkadiuszem Chętnickim, Burmistrz składając życzenia wręczył funkcjonariuszom list gratulacyjny i kwiaty. Relacja fotograficzna ze spotkania na stronie: https://zawadzkie.pl/2390/swieto-policji.html.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com