Wakacje z BIK-iem

Zapraszamy dzieci do skorzystania z bogatej oferty wakacyjnej BIK-u. Jak widać na planie uczestnictwo w niektórych warsztatach wiąże się z opłatą za potrzebne materiały czy też dojazd w wysokości 10 bądź 20 zł. Na plakacie pojawiła się uwaga, iż zapisy i płatność od 21 czerwca do lipca w kinoteatrze.

 

Dzień Ojca 2022

Drodzy Ojcowie, Wiemy, jak ciężko każdego dnia pracujecie! Rodzina kocha Was za to, a także za Wasze szlachetne serce, w którym ma pierwsze miejsce. W ten dzień świąteczny przyjmijcie podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. Wysłuchajcie życzeń od swych pociech bo z serca płyną – niech trudności i sytuacje nie do pokonania Was ominą!

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Drogie Dzieci z okazji Waszego święta wszystkim Wam, tym najmniejszym i tym już dorosłym życzymy zdrowia szczęścia i spełnienia wszystkich najskrytszych dziecięcych marzeń. Żyjcie tak, aby każdy kolejny Wasz dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z uśmiechem na ustach. Czerpcie energię ze słońca, kapiącego dziś deszczu, kochającej Was rodziny, wspaniałych przyjaciół i uśmiechu bliskich. Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i namiętności by wciąż realizować swe wyzwania. Żyjcie pełnią życia najpiękniej jak potraficie. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach każdego dnia.

 

Redakcja kielcza.pl

Nowa wiata w OSP Kielcza

Nasza jednostka zbudowała drewnianą wiatę wraz z posadzką, gdzie już wkrótce umieścimy historyczną sikawkę. Było to możliwe dzięki projektowi naszej jednostki nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Konna sikawka z końca XIX wieku, która obecnie przechodzi renowację, jest symbolem historii OSP Kielcza, która działa w sołectwie już od 128 lat. Realizacja projektu „Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń” miała na celu umożliwienie mieszkańcom poznanie tradycji straży pożarnej.
„WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie 2023-2030

Z końcem roku upływa okres którym objęta była bieżąca Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022. Gmina Zawadzkie w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 zwraca  się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, zadań, przedsięwzięć, które powinny być umieszczone w dokumencie. Treść dokumentu obowiązującego do końca roku znajdą Panstwo pod linkiem: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/4404/strategia-rozwoju-gminy-zawadzkie-na-lata-2016-2022.pdf

Mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022. Na razie wnioski o dopłaty złożyło blisko 1,15 mln rolników. Dopłaty bezpośrednie za 2022 rok: Kto nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja będzie miał obniżone należne płatności.

Rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2022 rok do 31 maja, mogą to zrobić jeszcze do 27 czerwca, ale wtedy kwota należnych płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Z kolei zmiany do złożonych w terminie wniosków można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 15 czerwca.

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można przesyłać wyłącznie elektronicznie. W tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Dane dostępu, czyli login i hasło, z których dotychczas korzystali rolnicy ubiegający się o dopłaty, nie zmieniły się. Ci, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji.

Złóż wniosek przez internet – otwórz

Więcej informacji o:

  • dopłatach bezpośrednich za 2022 rok – otwórz
  • płatnościach rolno-środowiskowo-klimatycznych za 2022 r. – otwórz
  • płatnościach w ramach działania Rolnictwo ekologiczne za 2022 r. – otwórz
  • płatności ONW za 2022 r. – otwórz
  • płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt za 2022 r. – otwórz

Dzień Mamy 2022

W dzisiejszym dniu śpieszymy z życzeniami dla Naszych Kochanych Mam życząc dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, w życiu zawodowym oraz radości ze strony pociech. Niech one będą zawsze dla Was wsparciem i powodem do dumy a spędzone wspólnie chwile będą źródłem satysfakcji i spełnienia. 

Informacja dla początkujących przedsiębiorców – Inkubator przedsiębiorczości

W Zawadzkiem rozpoczął działalność Gminny Inkubator przedsiębiorczości którego głównym celem jest wsparcie młodych, początkujących przedsiębiorców w zakresie przygotowania i rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Inkubator powinien także spełnić inne zadania, a mianowicie promować lokalną przedsiębiorczość poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki oraz wspierać już istniejące firmy. Powstanie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zawadzkiem jest odpowiedzią  na zapotrzebowanie społeczne, gdyż początkujący przedsiębiorcy znajdą tu także wsparcie merytoryczne.

Istotnym elementem działalności Inkubatora jest nieodpłatne użyczanie w pełni wyposażonej przestrzeni biurowej z dostępem do sprzętu multimedialnego oraz Internetu. Działalność Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości swym zakresem obejmuje bezpłatne użyczanie sali konferencyjnej służącej do organizacji spotkań  i konferencji. Inicjatywa Inkubatora w czasoprzestrzeni długofalowej ma doprowadzić do poprawy sytuacji osób, które chcą rozpocząć pracę na własny rachunek, przyczyniając się do wzrostu przedsiębiorczości społecznej wśród poszczególnych grup zawodowych i społecznych, spadku bezrobocia i wdrażania nowych form zarządzania przedsiębiorstwem. W związku z tym należy stwierdzić, że jest to ważny krok w polityce społecznej gminy Zawadzkie, jak nie najważniejszy w ostatnich latach.  

Więcej informacji w przedmiotowej kwestii można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem lub pod numerem tel. 77 46 23 113.

Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

Szanowni Państwo przypominamy o obowiązeku zgłoszenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do końca czerwca 2022 r. Został już więc tylko nieco ponad 1 miesiąc!

Do tej pory obowiązku tego nie dopełniło ponad 1650 właścicieli budynków na 2318 budynków w gminie Zawadzkie .

Za brak złożonej deklaracji grozi mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu – kara grzywny do 5 tys. zł.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nie dobrowolna baza. Wpisać się do niej powinni wszyscy właściciele lub zarządcy nieruchomości w kraju.

Właściciele nieruchomości posiadający profil zaufany mogą zgłosić swoją nieruchomość do ewidencji poprzez stronę: https://zoneapp-official.gunb.gov.pl/ a pozostali poprzez wypełnienie deklaracji i złożenie jej w tut. Urzędzie.

Wzory deklaracji:

  1. Deklaracja budynki i lokale mieszkalne: deklaracja-a.pdf
  2. Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne: deklaracja-b.pdf