Matura 2022

Drodzy uczniowie tuż po weekendzie majowym nastąpi czas egzaminów dojrzałości – Matura 2022. Już w środę o godzinie 9:00 odbędzie się pisemny egzamin z języka polskiego, w czwartek z matematyki a w piątek z języka angielskiego. Wszystkim życzymy przysłowiowego „…połamania pióra..” samych sukcesów na maturze. Poniżej harmonogram egzaminów.

Harmonogram egzaminów wg. CKE

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.
  2. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

  1. ‎Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.
  2. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Kolejna uczta muzyczna

Tym razem koncert, który jest zarazem Nabożeństwem Pasyjnym z udziałem Kwartetu smyczkowego ANGELUS – jednego z zespołów kameralnych Filharmonii Opolskiej. Wydarzenie to odbyło się 13 marca 2022 roku w kościele pw. Św. Bartłomieja w Kielczy. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Kolejny pożar traw w Kielczy

OSP w Kielczy poinformowała iż dnia 26 marca o godzinie 14.40 zostali zadysponowani na składowisko śmieci w naszej miejscowości.
Na miejscu strażacy zastali rozwinięty pożar traw oraz skarpy składowiska.
Strażacy ugasili pożar. Na miejscu zadysponowane były jednostki:
OSP Kielcza x2
Na miejscu byli także zarządcy obiektu Zakład Gospodarki Komunalnej „Zaw-Kom” Spółka z o.o.

Remont kapitalny drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza

🔵 Remont kapitalny drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza w fazie przygotowań 🔥
👉 Nowa kanalizacja deszczowa, chodniki oraz zagospodarowana zieleń, a przede wszystkim nowa nawierzchnia – już wkrótce będą cieszyć mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich przejezdnych 🚙
🙌 W dniu wczorajszym naszą gminę odwiedzili Pan Bartłomiej Horaczuk – Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Pan Grzegorz Cebula – Zastępca Dyrektora ds. utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. Podczas spotkania z Burmistrzem Zawadzkiego Panem Mariusz Stachowski oraz Kierownikiem Referatu Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Panem Adamem Saternus omówiono najważniejsze wstępne założenia dotyczące nowej drogi 💪
🔜 Długo wyczekiwana inwestycja znacząco poprawi komfort podróżowania samochodem, zapewni bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom a przede wszystkim usprawni poruszanie się po naszej gminie ✌️
👉 Musimy jednak brać pod uwagę sytuację na rynku usług, nie wiemy również, jeszcze, jaki wpływ na sytuację gospodarczą będzie miała wojna na Ukrainie. Jesteśmy jednak dobrej myśli! 👊

Głosuj na projekt nr 6 w Budżecie Obywatelskim

🔵 Utwardzenie terenu dla bezpiecznego parkowania samochodów – zadanie nr 6 – to ostatnia zgłoszona inicjatywa w tegorocznym Budżecie Obywatelskim 👥
💡 Zgłaszający proponuje przystosować teren przed placem zabaw oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kielczy, w celu umożliwienia komfortowego parkowania samochodów 🅿️
🗳️ Głosowanie już w piątek, bądźcie gotowi 🔥