Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl

Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
  3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 22 lipca – 18 września 2020 roku.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl pod nr faxu: 12 424 05 05. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz
z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Do pobrania:
– karta zgłoszenia uczestnictwa
– harmonogram


Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem / Stopień 1

Obszar:  województwo opolskie – powiat strzelecki

Ważność: od godz. 17:00 dnia 28.07.2020 do godz. 00:00 dnia 29.06.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80% 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


Sołtys Kielczy Jan Czanguleit wraz z Radą Sołecką zwraca się do mieszkańców o pomoc w kolejnych pracach ziemnych przy ul. Szkolnej. To kontynuacja prac rozpoczętych w zeszłym roku. Tym razem w planie jest przygotowanie utwardzonego przejścia z miejsca postojowego do przedszkola, utworzenie dodatkowych miejsc pod drzewka ozdobne przez usadowienie krawężników, utworzenie skalniaka a także montaż ławek i koszy na odpady.

W imieniu Sołtysa prosimy o poinformowanie tych którzy będą mieli możliwość pomóc i udostępnienie posta.

Przypominamy czym jest ta cała akcja.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/


Wspomnienie Św. Anny – Uroczystość przy Kapliczce św. Anny na Borowianach

Jutro tj. 26 lipca Kościół w Polsce wspomina św. Annę. Św. Anna była żoną Józefa, z którego związku po ok 20 latach przyszła na świat Maryja, matka Pana Jezusa. Kult św. Anny rozwijał się bardzo szybko wraz z rozwojem kultu Matki Bożej. Już w IV-V wieku istniał w Jerozolimie przy Sadzawce Betezda kościółek ku czci św. Joachima i Anny. W roku 710 jej ciało zostało przeniesione do Konstantynopola i złożone w kościele wybudowanym ku jej czci przez cesarza Justyniana około 550 r. Stąd zaś w czasie wojen krzyżowych zostało przeniesione do Francji w pobliże Lyonu. Najstarszy wizerunek św. Anny pochodzi z VIII w., który znajduje się w Rzymie, w kościele S.M. Antiqua. Z tego samego okresu pochodzi fresk przedstawiający św. Annę, a pochodzący z Faras w Numidii.

Wszystkich Państwa którzy zawierzają swoje sprawy Św. Annie zapraszamy o godz. 11:00 na Msze Św. w intencji Parafii na Borowianach przy Kapliczce Św. Anny.

Fotografia: Henryk K.

 

 


W dniu dzisiejszym 24 lipca swoje święto obchodzi Policja Polska. Śpieszymy z życzeniami dla wszystkich pracujących w tej formacji. Wasza Praca daje nam poczucie bezpieczeństwa, zapewnia ład i porządek i bezpieczeństwo na drogach. Nie zapominamy, że praca ta bywa często niebezpieczna, jest wykonywana w ekstremalnym stresie. Policjant jest także gotowy nieść pomoc potrzebującym, często uczestniczy także wraz z innymi formacjami w akcjach ratunkowych, Za to wszystko serdecznie wszystkim pracującym w Policji dziękujemy. Wszystkim Policjantom życzymy dużo zdrowia, samych sukcesów zawodowym, satysfakcji w wypełnianiu swych obowiązków a w życiu osobistym zero stresu i samych pogodnych dni.

 

 

Dnia dzisiejszego doszło do spotkania Burmistrz Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem Pana asp. sztab. Sławomirem Łyżwą, a także Komendantem Powiatowym Policji Pana podinsp. Arkadiuszem Chętnickim, Burmistrz składając życzenia wręczył funkcjonariuszom list gratulacyjny i kwiaty. Relacja fotograficzna ze spotkania na stronie: https://zawadzkie.pl/2390/swieto-policji.html.

 


Redaktor Romuald Kubik opublikował w ostatnim wydaniu Strzelca Opolskiego artykuł o kielczańckiej toalecie w którym stwierdził, że stała się ona sprawą polityczną. Według autora jest to “…Przybytek ze wszech miar pożyteczny i pożądany, ale w tym wypadku sprawiający więcej kłopotów niż korzyści. Ubikacja była jednym z tych spornych punktów, które spowodowały, że na ostatniej sesji radni z Kielczy nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania…” a chwilę później na tej samej sesji Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi.

Toaleta sprawą polityczną

Toaletę postawiono za poprzedniego Burmistrza nieopodal Kielczańskiej Starej Chaty, Miało to być miejsce potrzebne zwłaszcza turystom. Planując tą inwestycję (koszt jej posadowienia sięgał blisko 200 tysięcy złotych) nie przewidziano kto i w jaki sposób będzie nad nią sprawował nadzór, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku tego miejsca. Obecnie bierze się pod uwagę zamknięcie toalety, wprowadzenie automatyki otwierającej jej drzwi po wrzuceniu monety a także ustawienia monitoringu. W budżecie gminnym obecnie nie ma środków na zatrudnienie osoby, która dbała by o czystość tego miejsca. z tego też względu Radni wraz z Burmistrzem zdecydują co stanie się z toaletą. Zachęcamy także do przeczytania artykułu:  https://www.strzelec.info/wiadomosci/1058,toaleta-sprawa-polityczna?fbclid=IwAR3gy0r6OehX9LwKW9SNjucN39QTpPtoJygzzh7lkF4BUKsmRlmrmSNRKuU.

Fotografia: Strzelec Opolski


Otrzymaliśmy od PKW listę gmin z najwyższą frekwencją wyborczą w II turze wyborów na terenie byłych 49 województw z wyłączeniem laureatów z I tury. W ciągu dwóch tygodni wójtowie i burmistrzowie otrzymają w @MSWiA_GOV_PL oficjalne promesy na zakup wozów strażackich. #BitwaOWozy.

Profrekwencyjną akcję MSWiA w drugiej turze wyborów prezydenckich na Opolszczyźnie wygrała gmina Skarbimierz. Swój głos oddało tam ponad 69% wyborców i to najwyższa u nas frekwencja w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Nowy wóz strażacki otrzymają strażacy z OSP Zwanowice. Poniżej publikujemy listę zwycięzców i jak na ich tle wypadła gmina Zawadzkie przy frekwencji 50,12 %.


Zaproszenie na warsztaty edukacyjne na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizując operację pn. „Bogactwo lasów” w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021

serdecznie zaprasza

do wzięcia udziału w dniu 25 sierpnia 2020 r. od  godz. 9.00
w  Warsztatach edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie.

W ramach warsztatów odbędą się :

1. Warsztaty edukacyjne w dolinie rzeki Małej Panwi.

2. Zabawy z Dinozaurem – podczas organizacji warsztatów przeprowadzone zostaną  gry, zabawy i tańce animacyjne oraz zabawy z Dinozaurem.

3. Leśne ścieżki przyrodnicze – wykłady w terenie leśnym Nadleśnictwa Zawadzkie.

Ponadto zaprasza na:

Dwudniowe warsztaty geologiczne w Izbie Geologicznej przy Leśniczówce Zarzecze w Kielczy –  4 i 5 wrzesień 2020r. – młodzież szkolną i osoby dorosłe.

oraz

Spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie w dniu 29 września 2020r.

Poczęstunek podczas warsztatów zapewnia organizator, natomiast dojazd uczestników we własnym zakresie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego podczas organizacji warsztatów zachowane zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są  pod numerem telefonu: 77/ 465 12 13, 605 052 777 – podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu 
lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD „Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku do dnia 20.08. 2020 r.

 

 

PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

 


Obwód 1 –  Zawadzkie Kinoteatr

Obwód 2 – Zawadzkie OPS

Obwód 3 – Zawadzkie PSP

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com