Zebrania wiejskie – 26.09.2023

 

Informujemy, iż w dniu 26 września o godzinie 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy oraz w dniu 28 września o godzinie 18:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Żędowicach  odbędą się zebrania wiejskie.

W trakcie spotkań poruszone zostaną tematy związane planowanym budżetem funduszu sołeckiego na 2024 r. oraz omówienie spraw bieżących.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach.

LVII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

LVII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 25 września 2023 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad jest następujący:

 1. Sprawy regulaminowe:
 2. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. 
 5. Informacja Prezesa Zarządu SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. na temat przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na terenie gminy Zawadzkie. 
 • Informacja Urzędu Statystycznego o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.
 1. Podjęcie uchwał:
 2. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”;
 3. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł (1);
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł (2);
 6. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
 7. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”;
 8. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żędowicach na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla ratownictwa techniczno-drogowego;
 9. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030;
 10. o zmianie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2022/2023.
 12. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 • Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 • Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne i organizacyjne.
 • Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie obrad Sesji.     

Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSUJEMY NA METANOYA!!!

Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy gminy Zawadzkie mogą zagłosować na projekt opiewający na kwotę 100.000 zł. To kolejne 100 tysięcy złotych, z których skorzystają mieszkańcy gminy Zawadzkie i powiatu strzeleckiego uczestnicząc w propozycjach kulturalnych oraz edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury METANOYA

Zachęcamy, aby udzielić poparcia głosując w dniach od 5 do 20 września. Głosować można w formie papierowej (druki udostępnia p. Sybilla Czech oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pok. 105), bądź internetowej: link dla tych, którzy chcieliby oddać swój głos elektronicznie Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego.)

Możemy wybrać dwa korelujące ze sobą zadania: powiatowe i subregionalne:

*subregion  „Tam gdzie ładnie brzmi orkiestra”

Opis zadania: Organizacja koncertu w opolskiej przestrzeni koncertowej to zadanie z dziedziny kultury, aktywizujące nie tylko młodych wykonawców, którzy realizują swoją pasję grania w zespołach muzycznych, ale też zwyczajnych ludzi, którzy na co dzień nie mają zbyt wielu możliwości obcowania z żywą muzyką. Koncerty zdają się być dobrym rozwiązaniem na niedobór udziału w życiu koncertowym naszego społeczeństwa. Chcemy wyjść w przestrzeń, aby dać namiastkę żywej muzyki, ale też żeby odkryć muzyczne przestrzenie, które nas otaczają, a których być może nie doceniamy artystycznie. Zapraszamy do udziału miłośników muzyki, fanów naszej orkiestry rozdajemy muzyczną radość w zamian za waszą obecność. Chcemy znów muzycznie was oczarować, mając nowe nuty, nowe instrumenty będziemy dla was ponownie grać z największą PASJĄ!

Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000,00 zł

* powiat „Tu mieszkam, tu się rozwijam, tu realizuję swoje pasje”.

Opis zadania: Projekt dotyczy aktywizacji i wsparcia w rozwijaniu swoich pasji mieszkańców gminy Zawadzkie w różnych dziedzinach. Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.  Zakłada kontynuację rozpoczętego w II i III oraz IV edycji MBO przedsięwzięcia edukacji muzycznej: – organizację warsztatów szkoleniowych, skupiających uczestników zadania – organizację koncertów dla społeczności lokalnej w istniejącej w gminie bazie lokalowej – wizyty w instytucjach kultury. Dziecięco-młodzieżowa orkiestra dęta zyska dodatkowe instrumenty pozwalające w pełni oddać zaplanowane w partyturach brzmienie.  Umożliwi szerszej grupie odbiorców poznanie i doskonalenie umiejętności cukierniczych podczas warsztatów wyjazdowych w profesjonalnej pracowni pod okiem mistrza cukiernictwa i nauczyciela szkoły gastronomicznej. Realizacja zadań angażuje wykwalifikowanych instruktorów, mieszkających w Zawadzkiem, bądź w jego bliskości, jak również zaproszonych do współpracy dyrygentów.

Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000,00 zł

Zachęcamy do głosowania! Od nas zależy pozyskanie tej niemałej kwoty dla nas samych.

Zniszczona droga w Kielczy pójdzie do remontu? Takie są plany.

Zniszczona droga w Kielczy pójdzie do remontu? Są takie plany w związku z czym Zainteresowani spotkali się na drodze, którą chcą wspólnie wyremontować Gmina Zawadzkie razem z firmą Nitroerg oraz z Nadleśnictwem Zawadzkie chcą wyremontować drogę w Kielczy. Chodzi o ulicę Powstańców Śląskich.

Wspólnymi siłami chcą wyremontować drogę
Gmina Zawadzkie razem z firmą Nitroerg oraz z Nadleśnictwem Zawadzkie chcą wyremontować drogę w Kielczy. Chodzi o ulicę Powstańców Śląskich, na odcinku prowadzącym od zabudowań do drogi powiatowej.
– Udało się nam porozumieć i wspólnymi siłami chcemy ją wyremontować jeszcze w tym roku – mówi Mariusz Stachowski, burmistrz Zawadzkiego. – Będę zwracał się z pytaniem do starostwa powiatowego, czy zgodzą się troszkę poszerzyć tam wjazd lub ewentualnie oznaczyć go specjalnymi słupkami, gdyż w nocy nie jest on widoczny. Miejscowi, znając tę drogę, może nie mają z tym wielkiego problemu, ale przyjezdni muszą być ostrożni.

Drogą poruszają się mieszkańcy Kielczy i całej gminy Zawadzkie, gdyż wielu z nich dojeżdża do pracy do Krupskiego Młyna. Niestety, na ten moment stan trasy pozostawia wiele do życzenia.

Źródło: https://www.strzelce360.pl/artykul/6622,zniszczona-droga-w-kielczy-pojdzie-do-remontu-sa-takie-plany?fbclid=IwAR1fqsqwWVlLc9Acd3OxhDNSzK12Fa1uv55kyqC7dU83nEKgBd5Qia9NasU

 

Narodowe czytanie – „Nad Niemne

Zachęcamy Państwa do lektury jakże bogatej w opisy piękna polskiej przyrody jak i relacji społecznych w okresie ok. 20 lat po narodowym zrywie – Powstaniu Styczniowym. Dziś na tapecie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Czy Państwo czytali tą lekturę? Jakie wrażenia towarzyszyly po przeczytaniu książki? Zachęcamy do dzielenia się w komentarzach. Dziękujemy i życzymy miłej lektury. 🙂

Rozpoczecie Roku Szkolnego 2023/24

Drodzy uczniowie już jutro 4 września odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. O godzinie 8:00 w kościele parafialnym w Kielczy rozpocznie się inaugrująca rok msza św po której uczniowie udadzą się do szkoły na dalsze uroczystości.
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce oraz w odkrywaniu i rozwijaniu swych pasji.

Konferencja prasowa w sprawie linii kolejowej

Dnia 31 sierpnia odbyła się Konferencja prasowa dot. przywrócenia ruchu na linii kolejowej nr 144 z Zawadzkiego do Tarnowskich Gór.
Województwo Opolskie organizuje obecnie przewozy pasażerskie na czynnym odcinku linii 144 Opole – Zawadzkie. Przywrócenie ruchu na pełnej trasie wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych na odcinku Zawadzkie – Tarnowskie Góry.
W sierpniu br. samorządy obydwu województw skierowały wspólne pismo do PKP PLK S.A. z pytaniem o perspektywy remontu tego fragmentu linii i apelem o podjęcie niezbędnych działań, jednocześnie zapewniając, że niezwłocznie po modernizacji zostaną przywrócone przewozy pasażerskie na stykowym odcinku tej linii.
 
   

Dożynki Parafialne 2023

Dnia 3 września (niedziela) odbędą się Dożynki Parafialne w Kielczy. Poniżej program Dożynek.

10.45 – Rozpoczęcie dożynek przy zabytkowej chacie, z starostami p.  Urszulą i Waldemarem Janik.   – Procesja dożynkowa.

11.00 –  Msza św. od mieszkańców Kielczy jako podziękowanie za zebrane plony i błogosławieństwo udzielone w pracy.