Kapliczka św Nepomucena

    Kapliczka św. Nepomucena znajduje się na rozstaju dróg ul. Polnej i ul. Dobrego Pasterza. Była wybudowana na początku XIX wieku, jako przejaw tradycyjnej pobożności wiejskiej.

    Architektura obiektu jest utrzymana w konwencji ruralistycznej, którą charakteryzuje powtarzalność form i stosowanych materiałów, co odnosi się do całego aspektu planowania wsi.
    Kapliczka wybudowana została niemal w centralnej części Kielczy. Budowla ma jedną kondygnację i jest zwrócona wejściem w stronę południową. Charakterystyczne dla tamtego okresu jest wykonanie kapliczki z nieotynkowanej cegły maszynowej a wieńczy ją dwuspadowy dach wykonany z dachówki ceramicznej.

    Od frontu dostrzec można szerokie łukowe wejście, na którym zamontowane są drewniane dwuskrzydłowe drzwi, które w górnej części posiadają prześwit. Elewacje boczne posiadają okna także łukowe konstrukcji krosnowej, których rama okienna jest wykonana z jednego elementu zazwyczaj o przekroju prostokątnym, u którego szczytu znajduje się łuk. Nad oknami także znajduje się charakterystyczne łuk, półkoliste gzymsy, co dobrze współgra z częścią frontową.

    Wnętrze kapliczki stanowi pojedyncza przestrzeń o sklepieniu kolebkowym. Znajduje się tu figura Św. Jana Nepomucena ku czci którego została tu wybudowana. Prawdopodobnie jest to wotum wdzięczności za uratowania przed powodzią ze strony Małej Panwi.

 

    Zabytek jest dostępny dla zwiedzanoych a zapis o nim znajduje się w Centralnym Rejestrze Zabytków co świadczy że jest chronionym zabytkiem.

Opracowanie własne: webmaster@kielcza.pl 

Bibliografia

  • Czerwiński T., Ocalić od zapomnienia. Kapliczki i Krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012, s.148 – 157;
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: Powiat strzelecki, Warszawa 1961, s. 2.
  • http://www.kapliczkistrzeleckie.pl/gmina-zawadzkie/kielcza