Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy

       

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KIELCZY

Forma prawna: Stowarzyszenie

Data rejestracji: 19 maja 2001 r.

KRS: 0000013044

REGON: 531550293

Adres siedziby: Księdza Wajdy 12, 47-126 Kielcza, Polska

 

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to jedna z najstarszych organizacji funkcjonujących na ziemiach polskich. Pierwsze wzmianki o ratownictwie ogniowym pojawiają się w Polsce już w średniowieczu. Początki zorganizowanych jednostek  sięgają połowy XIX stulecia, a więc jeszcze czasów zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, w 1921 r. przedstawiciele reprezentujący jednostki zawodowe i ochotnicze ze wszystkich regionów odrodzonego państwa powołali do życia Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po II wojnie światowej OSP kontynuowała swą przedwojenną działalność. O ile jednak na ziemiach należących do Polski przed 1939 r. w tzw. 20-leciu międzywojennym istniała ciągłość funkcjonowania tej organizacji (polskie straże również w okresie okupacji pełniły służbę przeciwpożarową, tyle że pod niemieckim nadzorem), to na przyznanych Polsce decyzjami konferencji jałtańskiej i poczdamskiej tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych a więc i na terenie śląska opolskiego gdzie położona Kielcza wszystko trzeba było zaczynać od nowa, tworzyć od podstaw polskie straże pożarne w miejsce niemieckich. Dlatego OSP odegrała tu ogromnie ważną rolę nie tylko w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, co jest oczywiste, ale także integrującą zróżnicowanych przecież pod względem obyczajów, kultury i miejsca pochodzenia osadników.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy została założona w 1893 roku. W razie większych potrzeb jednostka może liczyć na wsparcie ościennych jednostek z Krupskiego Młyna, Wielowsi, Żędowic i Zawadzkiego.

Obecny budynek OSP „Remiza strażacka” budowany był w latach 1982-1987 w miejscu w którym stała poprzednio szkoła podstawowa.  Remiza posiada trzy boksy garażowe, zaplecze socjalne, pomieszczenie biurowe i gospodarcze oraz salę na piętrze w której odbywają się różnego rodzaje imprezy czy też zebrania wiejskie. Budynek posiada własną kotłownię na paliwo stałe. 

Jednostka ma wówczas rangę gdy aktywnie uczestniczy w systemie ratowniczym tak więc od 1995 roku nasza straż została  włączona do (KSRG) Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 

Podstawa prawna. Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy:

 

Do głównych celów i zadań OSP należą:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowe i rozrywkowej.
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
 • występy na zawodach sportowo-pożarniczych,
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Patronem ochotniczej straży pożarnej jest święty Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja w dzień uważany za datę śmierci św. Floriana i Międzynarodowy Dzień Strażaka. Święty Florian jest także patronem Hutników i Koksowników.

Samochody używane w akcjach:

 • ciężki Jelcz GCBA z 1987 roku
 • średni marki Robur z 1978 roku
 • lekki Volkswagen Transporter z 1993 roku – samochód techniczny, zarządzania kryzysowego,
 • nowy samochód marki Volvo FL 280 (GBA-Rt), który jest pierwszym samochodem wyjazdowym.

Stowarzyszenie OSP Kielcza na dzień 1 czerwca 2019 r. zrzesza 59 członków a w tym 37 aktywnych mogących bezpośrednio brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Od 2013 roku przy OSP Kielcza działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko młodych a wszystkich mających na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową serdecznie Straż zachęca i zaprasza w swe szeregi.