Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Category: Aktualności


Sołectwo Kielcza otrzymało kwiaty z ARIMR w liczbie 50 szt. z zakupów interwencyjnych agencji z racji zamkniętych ostatnio cmentarzy. Kwiaty posłużyły do udekorowania krzyży i kapliczek w naszej miejscowości.


Z okazji wspomnienia św. Huberta przypadające na dziś 3 listopada składamy najserdeczniejsze życzenia wstawiennictwa Patrona wszystkim pracownikom leśnictwa oraz wszystkim sympatykom łowiectwa, myśliwym składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów na niwie łowieckiej, wiele radosnych chwil w łowisku jak i gronie kolegów a także satysfakcji w pracy na rzecz naszych lasów i jego mieszkańców. Myślimy tu przede wszystkim o myśliwych zrzeszonych w kole łowieckim Szarak z Kielczy i o naszych leśnikach.
Niech Wam wszystkim Bór Darzy!

Fotografia: lublin.lasy.gov.pl

Fo


W dniu 2 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Obrady odbywać się będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania.

 


W piątek 30 października 2020 roku została zakończona Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. Ze względu na zaostrzone obostrzenia prace w tym miejscu wykonano dwuetapowo. W pierwszym etapie Sołtys wraz z ekipą wykonali nasadzenia. Ostateczne prace polegające na montowaniu gabloty i wysypaniu drobnego kamienia na ścieżki wykonali Panowie Paweł Małecki i Dariusz Gałaszewski.

Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na oficjalne otwarcie, zostało one przełożone na inny termin.

Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace.

Sołtys ujawnił, że to nie koniec nowości w tym miejscu, ale o tym będziemy jeszcze informować.

Poniżej krótki film zmontowany przez Pana Pawła Małeckiego obrazujący kolejne etapy prac.

 


Kielczańskie cmentarze także zamknięte. W związku z decyzją, ogłoszoną przez Premiera RP, w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada 2020 r. również nasze cmentarze są zamknięte – pełna treść dekretu ks. bpa Ordynariusza jest na stronie:

https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2653-najnow

Zachęcamy, aby w tych dniach, w domu, przy zdjęciach zmarłych zapalić znicz i łączyć się z nimi w modlitwie.


Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu doszła do skutku.
Jak już wcześniej obiecano na zebraniu wiejskim zmieniono organizację ruchu w Kielczy przy 2 cmentarzu. Obecnie jadąc od ul. Opolskiej można wjechać pod cmentarz. Droga jednokierunkowa rozpoczyna się 245 m od skrzyżowania.

Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Zawadzkiego zwołana zostaje sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 15.30.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie informacji o zmianach w statucie Związku Powiatowo-Gminnego “Jedź z nami”.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Drodzy Parafianie, przekazuję dyspozycje bpa Ordynariusza dotyczące posługi duszpasterskiej na najbliższy czas.
 
 
W skrócie, z praktycznymi wskazaniami dla naszej parafii:
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 17 października aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:
Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.
W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. tzw. strefie czerwonej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 7 m2.
W naszej świątyni nie może być więcej niż 37 osób.
 
Zawieszam dalsze udzielanie sakramentu bierzmowania.
W związku z tym, bierzmowanie naszej młodzieży odbędzie się w późniejszym czasie.
 
Od 25 października wznowimy transmisje niektórych nabożeństw z naszego kościoła. W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą między innymi:
 
25 października – Msza Święta o godz. 11.00
– link: https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg
 
25 października – Droga Krzyzowa na cmentarzu o godz. 15.00
– link: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Bart%C5%82omieja-w-Kielczy-1131
 
Najprawdopodobniej od najbliższego wtorku skończy się dla mnie czas izolacji.
 
Pozdrawiam i + błogosławię w imię Tego, który nas umacnia
 
Ks. Jan

Dziś z racji zaistniałej sytuacji nie odbędą się uroczyste akademię, śpieszymy więc i tą drogą składamy życzenia dla wszystkich nauczycieli uczących w PSP im Wincentego z Kielczy oraz w Przedszkolu Publicznym w Kielczy jak również nauczycielom uczących w Szkołach Ponadpodstawowych i Uczelniach Wyższych. Wspominamy tu także naszych byłych nauczycieli. Dziękujemy za cały wkład włożony w naszą edukację a także naszych dzieci. Nauczycielom a także wszystkim pracownikom związanym z Edukacją życzymy wszystkiego, co najlepsze, samych pogodnych dni, sukcesów zawodowych a przede wszystkim dużo zdrowia.


Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu / 2

Obszar: województwo opolskie – powiat strzelecki

Ważność: od godz. 10:00 dnia 13.10. 2020 godz. 10:00 dnia 14.10.2020

Przebieg: Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 55 mm, lokalnie 70 mm.
Uwagi: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.

Synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński 2020


Tegoż dnia Zebranie Wiejskie otworzył Sołtys Jan Czanguleit na wstępnie powitał wszystkich przybyłych, Burmistrzem Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego, Prezes Spółki Zaw-kom Panią Górzańską, Pracownika Urzędu Marka Matuszczaka oraz obecnych Radnych wywodzących się z Kielczy.

Sołtys następnie przedstawił porządek zebrania:

– przyjęcie uchwał o zmianie uchwały o funduszu sołeckim a konkretnie chodzi o przeniesienie środków które w tym roku były zaplanowane na Dożynki które nie odbyły się ze względu na panującą sytuację epidemiczną na inne zadania,

– przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2021 rok,

– sprawy organizacyjne i wnioski.

Obszerna relacja z zebrania wiejskiego dostępna jest w dziale Sołectwo / Relacje z Zebrań Wiejskich pod linkiem: https://www.kielcza.pl/administracja/solectwo/relacje-wiejskie/relacja-z-zebrania-wiejskiego-z-dn-25-09-2020/

Zapraszamy do lektury.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com