Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Category: Aktualności


Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom z OSP Kielcza oraz z gminy Zawadzkie pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.
Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Fotografia: Źródło Fanpage OSP w Kielczy


Pod koniec zeszłego roku zniknęła wiata przystankowa przy ul. Powstańców Śląskich i już wydawało się że ślad po niej zaginął a tu w jej miejsce pojawiła się nowa wiata. Właściwie cały ten teren został z odnowiony.
 
Inicjatywa wyszła od Rady Sołeckiej a remontem wiaty zajęła się Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” z Zawadzkiego. Wiata odrestaurowana powróciła na nowo przygotowane miejsce w marcu.
 
Mieszkańcy Kielczy wraz z Radą Sołecką wymienili kostkę brukową obramowaną krawężnikiem. Pojawiła się także nowa tablica informacyjna, zamontowano kosz na śmieci, odmalowano słupek z nazwą ulicy. Teren okoliczny zyskał także skwer zielony w którym zasadzono nowe drzewko a dwa istniejące krzewy zostały poddane pielęgnacji, zasiano trawę.
 
Sołtys Jan Czanguleit serdecznie dziękuje za ogrom pracy włożony w odnowienie terenu wokół wiaty przystankowej, szczególności Panu Mateuszowi Kasperkowi, Państwu Anecie i Romanowi Frewer oraz członkom Rady Sołeckiej.
Wspólnymi siłami można dużo więcej.
Fotografia: Paweł Małecki

Sołtys Kielczy Jan Czanguleit informuje iż w dniu jutrzejszym tj. dn. 15 marca w Zabytkowej Chacie w Kielczy w godz. od 8 do 9 oraz od 17 do 18 będzie zbierana z I rata podatku. W Chacie będzie też można oddać głos na projekt do Budżetu Obywatelskiego. Wszystkich Państwa zaprasza do uczestnictwa w decyzjach o tym co ma się zmienić w otoczeniu naszej lokalnej społeczności.


Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom naszej Gminy oraz Radom Sołeckim w szczególności mamy na uwadze sołtysa Jana Czanguleit wraz z radą Kielczy, składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia: pomyślności, zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na codzień, spełnienia najskrytszych planów zawodowych i osobistych także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy aby Wasze dążenia do realizacji celów osobistych i zawodowych nie napotykały na przeszkody Jednocześnie pragniemy podziękować wyrażając słowa uznania za trud Państwa pracy, pełne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

 


Drogie Panie w dniu Waszego święta Międzynarodowego Dnia Kobiet pragniemy Wam życzyć zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. “…Czym by byłby bez Was świat?…” Oby każdy wasz dzień był pełen uśmiechu i miłości. 

 


Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie na 2021 r. – drugi etap.

Obecnie trwa II etap związany z Budżetem. W okresie od dnia 26 lutego do 11 marca br. trwa kampania informacyjna o zadaniach. Autorzy propozycji zadań mają możliwość promowania zgłoszonych przez siebie zadań na dowolne sposoby (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Celem tego etapu jest dotarcie z informacją do jak największego grona mieszkańców gminy Zawadzkie, którzy uprawnieni są do oddawania głosów na obrane przez siebie zadanie.

Zakwalifikowane zadania do II etapu z Kielczy to:

Zadanie nr 3. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kielczy – którego szacunkowy koszt to ok 15.200,00 zł 

Zadanie  nr 5. Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń – szacunkowy koszt realizacji zadnia to 16.200,00 zł

Przypominamy listę zadań zakwalifikowanych do głosowania oraz listę zadań odrzuconych

Do dnia 11 stycznia 2021 roku można było składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. Po weryfikacji i analizie zgłoszonych projektów przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pozytywnie oceniono siedem zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania. Natomiast dwa zadania otrzymały negatywną opinię i zostały odrzucone.

1. Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania przez mieszkańców gminy Zawadzkie w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.

 

wpDataTable z podanego identyfikatora nie znaleziono!

 

Lp. Nazwa zadania Szacunkowy
koszt zadania*
1. Nowe Osiedle-Modernizacja Placu Zabaw „STOKROTKA”. 50.000,00 zł
2. Rozbudowa parkingu przy ulicy Nowe Osiedle. 30.000,00 zł
3. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kielczy. 15.200,00 zł
4. Modernizacja kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego w Żędowicach. 7.500,00 zł
5. Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń. 16.200,00 zł
6. Zakup elementów małej architektury i renowacja kwietników na terenie zielonym potocznie nazywanym Parkiem Miejskim w Zawadzkiem. 49.614,00 zł
7. Plenerowe Kino Letnie. 47.970,00 zł

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania 

2. Lista zadań odrzuconych

Lp. Nazwa zadania Uzasadnienie odrzucenia Szacunkowy koszt zadania*
1. Droga na ulicy Torowej od 1 do 3c. Stwierdzono braki formalne. Formularz zgłoszenia propozycji zadania nie zawierał informacji niezbędnej do oceny zadania. Wobec powyższego Burmistrz Zawadzkiego wezwał autorów propozycji zadania do uzupełnienia formularzu zadania w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia propozycji zadania. Autorzy zadania nie dokonali uzupełnienia formularza zgłoszenia propozycji zadania. Nie wskazano szacunkowych kosztów zadania

2.

Rozwój dzieci
i młodzieży poprzez kontakt z naturą, poszerzenie wiedzy
z zakresu przyrody oraz rozwój logicznego myślenia.

Zadanie nie spełnia kryteriów określonych w „Regulaminie Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.”, zgodnie z którym zadania zgłoszone muszą być m. in. zlokalizowane wyłącznie na terenie stanowiącym własność gminy Zawadzkie oraz ogólnodostępne dla mieszkańców. Zgłoszone zadnie nie jest skierowane do ogółu mieszkańców, tylko do wybranej grupy społecznej, a także w całości nie będzie realizowane na nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie. Wobec powyższego zadanie nie spełnia kryterium jako ogólnodostępnego dla mieszkańców gminy i kryterium miejsca realizacji.

4.534,00 zł

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania 


Pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy – zapomniana historia.

I wojna światowa nie ominęła również naszej miejscowości. Młodzieńcy zostali powołani na wojnę i nie wszyscy z niej wrócili. Tym poległym chłopcom zbudowano w ich rodzinnej Kielczy pomnik, który symbolicznie pozwolił im po śmierci wrócić do domu. Dziś pomnika już nie ma, W tym artykule chcemy przypomnieć jego historię i ponownie przywrócić pamięć o poległych mieszkańcach.

Pomnik był odsłonięto uroczyście i poświęcono dnia 2 sierpnia 1931 roku. Powstał on z inicjatywy związku weteranów z Kielczy by upamiętniał poległych w I wojnie  światowej. Na uroczystość odsłonięcia przybyły poczty sztandarowe związku weteranów (Kriegerverein) z Kielczy i okolicznych miejscowości.

Nie zabrakło również bardzo licznie przybyłych mieszkańców. Z tego wydarzenia zachowały się fotografie przedstawiające uroczystości.

Miejsce lokalizacji pomnika to rozwidlenie drogi przy dzisiejszej ul. Ks. Wajdy. Pomnik wybudowano w miejsce, w którym niegdyś stał krzyż wotywny. 

Od drugiej połowy XIX wieku bardzo popularne w Niemczech były związki weteranów, które miały zajmować się grobami wojennymi a także opiekować się ocalałymi i ofiarami wojny. 

W Kielczy związek weteranów powstał w 1911 roku jego symbolami zachowanymi do dziś są sztandar oraz proporzec. Fotografia poniżej przedstawia sztandar, na którego awersie widać orła i nazwę organizacji oraz hasła: Einig – zgodny, Mutig – odważny, Stark – silny, Treu – wierny. Na rewersie znajdował się krzyż i napis “Bóg z nami”. Do sztandaru dołączony był proporzec dla związku weteranów z okazji poświęcenia sztandaru od kobiet ze związku. (fotografia poniżej).

Pomnik w Kielczy był zbudowany z wapienia wydobywanego w miejscowości.. Od frontu na słupie pomnika umieszczono płaskorzeźbę św. Jerzego a jego szczyt wieńczył krzyż (fotografie poniżej). 

Na płaskorzeźbie św. Jerzy (żołnierz i męczennik) przedstawiony jest, jako rycerz, który depcze smoka. Jest on patronem między innymi rycerstwa i żołnierzy jak również wielu krajów np. Anglii, Niemiec, Portugalii, Holandii i Szwecji.  Po bokach kolumny widniały nazwiska ofiar umieszczone na dwóch metalowych tablicach. Obok kolumn były dwie kamienne ściany, na których był umieszczony napis w języku niemieckim “Poległym w wojnie światowej 1914 – 1918”.

Na lewej tablicy znajdowały się następujące nazwiska:

 • Bartoschek Ludwig
 • Bartoschek Simon 
 • Bartoschek Wilhelm
 • Boronowski Felix
 • Boronowski Johann
 • Boronowski Wilhelm
 • Bienek Wilhelm
 • Bok Peter
 • Broll Franz
 • Buk Ignatz
 • Dittrich Mauritius
 • Glinka Bernhard
 • Grosch Karl
 • Glogowski Franz
 • Hampel Peter
 • Hampel Stanislaus
 • Ibrom Johann
 • Kampczyk Emanuel
 • Kierysch Ludwig
 • Kolodziej Valentin

Na prawej tablicy następujące nazwiska:

 • Krawietz Peter
 • Maron Andreas
 • Matheja Emanuel
 • Moy Heinrich
 • Pasieka Johann
 • Pawellek Kleophas
 • Peschel Josef
 • Piekatz Peter
 • Probanowski Karl
 • Serafin Paul
 • Skollik Peter
 • Stolka Johann
 • Strzysch Peter
 • Schymos Peter
 • Schatton Ignatz
 • Schatton Paul
 • Korcz Ferdinand
 • Korcz Josef
 • Ziaja Paul
 • Respondek August

Tuż po poświęceniu pomnika z prawej strony pod tablicą zamontowaną dodatkową tablicę z dwoma nazwiskami. Zachowało się zdjęcie przedstawiające tą tablicę jednakże nie można z nich odczytać nazwiska osób, które upamiętniała.

Jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę na ten temat prosimy o informację.

Tak oto prezentował się pomnik z Kielczy na starych pocztówkach.

Więcej starych pocztówek znajdą Państwo w Galerii na stronie: Kielcza na starych pocztówkach.

Po II wojnie światowej pomnik popadł w ruinę w końcu w około 1965 roku go rozebrano. Elementy pomnika jak rycerz i tablice z nazwiskami zachowały się do dziś i są w posiadaniu Muzeum Parafialnego w Kielczy.

Źródło: Wykorzystano materiały zainicjowane i zrobione przez DFK Kielcza z okazji 30 lecia Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Fundatorami projektu są DFK Kielcza oraz Konsulat RFN w Opolu.

 


Nastał już czas rozliczeń podatku dochodowego za rok 2020. W tym roku po raz kolejny uruchomione została możliwość rozliczenia poprzez internet. Logują się Państwo na stronie E-Urzędu Skarbowego https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ za pomocą profilu zaufanego. Po zalogowaniu należy wybrać Twój E-Pit tam gotowe jest już przygotowane zeznanie. Wówczas należy jeszcze ustalić czy rozliczamy się samodzielnie czy wspólnie z małżonkiem i kto będzie korzystał z ulgi na dzieci. Państwo mają możliwość zweryfikowania danych do zeznania na podstawie formularzy PIT11 otrzymanych od pracodawcy a także mają możliwość skorzystania z przysługujących ulg oraz przekazania 1% podatku instytucjom pożytku publicznego. Na podstawie dostępnej wyszukiwarki z naszej Gminy można wyszukać następujące organizacje. Jeśli którąś z organizacji nie ma prosimy o informację wówczas wykaz zaktualizujemy. 

 


Nieopodal Kielczy znajdują się wiatraki. Te potężne konstrukcje posłużą do ekologicznego wytwarzania energii. Ze względu na dbałość o środowiska naturalne to szczytna inwestycja. To także inwestycja, która ze względu na swe rozmiary wywiera trwały ślad w wyglądzie pobliskiego krajobrazu. Dzięki uprzejmości Pana Janusza Chmielorza publikujemy dwa zdjęcia przedstawiające wiatraki zimą.

Generalnym wykonawcą farmy wiatrowej jest należąca do hiszpańskiej grupy Aldesa firma Aldesa Polska, Budowa jest realizowana dla francuskiego dewelopera Auko Energy. Farma w Wielowsi jest największa budowana dla Akuo Energy farma wiatrowa powstanie w Polsce. Docelowo zainstalowanych zostanie 19 turbin V136-3.45 MW o średnicy łopat wirnika 136 metrów oraz o jednostkowej mocy 3,45 MW, a także jedną turbinę V126-3.45 MW. Sumaryczna moc zespołów 20 turbin wynosi 69 MW.

Budowa farmy wiatrowej Wielowieś powinna się zakończyć w lutym 2021 roku. Roczna produkcja szacowana jest na 193 GWh energii elektrycznej.

W tym miejscu przed przystąpieniem do postawienia wiatraków zainstalowano transformator 115/33 kV, wybudowano także 15 km dróg dojazdowych, przygotowano fundamenty oraz położono w sumie 30 km przewodów elektrycznych. Zamontowany transformator powstał w łódzkich zakładach ZREW, posiada moc znamionową 63 MVA i waży 83 tony. 

Źródło:

 


Sołtys Kielczy Jan Czanguleit informuje że w dniach 15 i 16 lutego będą wydawane nakazy w godz 10 do 16 w zabytkowej chacie w Kielczy. Tam też będzie zaplacic należny podatek.


KONKURSOWY SUKCES NASZEGO KOLEGI ADAMA SIKORY
/Artykuł Pani Ewy Łukasik z dn. 4.02.2021/

Niezmiernie miło nam poinformować o sukcesie naszego Kolegi, Adama Sikory, podleśniczego Leśnictwa Świbie. Adam został jednym z laureatów ostatniej edycji konkursu fotograficznego „Lasy w obiektywach leśników”. Dziesiąta już edycja tego konkursu okazała się rekordową – udział w niej wzięło prawie 150 uczestników, którzy nadesłali ponad 1,5 tys. zdjęć i niemal 40 leśnych filmów. Tym bardziej gratulujemy sukcesu!

Film pod tytułem “Furman”, autorstwa Adama Sikory, zdobył III nagrodę w kategorii “Leśny film”.

Oto jak sam Autor opowiada o swojej pasji:

“Od kilku lat pasjonuję się filmowaniem, co sprawia mi dużą przyjemność. Każdy film, który tworzę jest pewną przygodą, osobną historią wartą zapamiętania.

W filmie konkursowym chciałem uwiecznić coraz mniej popularną, a wręcz zanikającą zrywkę konną drewna.

Pana Jana Urbaczkę poznałem dzięki koledze z pracy, Jakubowi. Był tak bardzo uprzejmy, że zaprosił i ugościł mnie w swojej miejscowości. Pan Jan okazał się prawdziwym pasjonatem koni – bierze również udział w zawodach furmanów.

W filmie przedstawiłem współpracę i silne przywiązanie właściciela ze zwierzęciem. Po czasie spędzonym w Istebnej zauważyłem, że nowa technologia nie zawsze znajdzie swoje zastosowanie w trudnych warunkach, jakim jest teren górzysty.

Najbardziej utkwiły mi w pamięci słowa, że nie każdy nadaje się do tego typu pracy. Jak twierdzi bohater mojego filmu “trzeba to lubić i chcieć”.

link do filmu “Furman”

Dołączamy się do gratulacji i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/Wo5w/content/konkursowy-sukces-naszego-kolegi-adama-sikory?fbclid=IwAR1TFWSKItw1Kq0MpPpdDQ1ZHBJdWNCL6K9etyeg1hlq2H_MV9kZd5G7s-Y#