Relacja z Zebrania Wiejskiego z dn. 26.09.2019

Zebranie Wiejskie w dniu 26 września 2019 roku rozpoczęło się ok. godziny 19:00 w Remizie Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy. Poniżej w naszej relacji przedstawiamy istotne tematy dotyczące mieszkańców wsi omawiane na zebraniu. 

Gazyfikacja wsi i gminy

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski poinformował, iż w będą jeszcze przyjmowane deklaracje zainteresowanych mieszkańców do podłączenia się do sieci gazowej, o która będzie zabiegał Burmistrz. Sieć gazowa w Kielczy planowana jest od ulicy Opolskiej w stronę Kościoła Parafialnego i dalej w kierunku PSP im Wincentego w Kielczy. Pozostałe sieci będą planowane w zależności od ilości potencjalnych zainteresowanych. jest to niejako kluczowy temat związany z poprawą jakości powietrza w gminie Zawadzkie.

Poniżej udostępniamy mieszkańcom podstawowe informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej oraz deklarację przyłączenia nieruchomości do sieci.

Cała inwestycja jak podaje Urząd Gminy Zawadzkie realizowane będzie mając na uwadze poprawę jakości powietrza w gminie Zawadzkie, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, przystępuje się do realizacji kolejnego etapu rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Zawadzkie. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę sieci gazowej w sołectwie Kielcza. Polska Spółka Gazownictwa w Opolu przystąpi do realizacji ww. inwestycji wówczas, gdy większość mieszkańców wsi Kielcza wyrazi chęć przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W związku z powyższym, zachęca się mieszkańców wsi Kielcza do złożenia pisemnej deklaracji woli przyłączenia do sieci.

Deklarację można pobrać: w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (pok. 303), u sołtysa wsi Kielcza, w piekarni przy ul. Leśnej 35 w Kielczy, w sklepie MAXIM przy ul. Leśnej 33 w Kielczy, w sklepie EWADAN przy ul. Konopnickiej 8 w Kielczy oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce: Gazyfikacja. Poniżej także podajemy odnośniki do deklaracji i broszury informacyjnej.

Termin złożenia deklaracji: do dnia 25 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem lub u sołtysa wsi Kielcza.

Dodatkowa możliwość pobrania i złożenia deklaracji: 14 października 2019 r. w godzinach od 1500 do 1800 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy.

Informacje w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 303, tel. 77 46 23 145.

 

Pliki do pobrania:

Broszurka – inform dla mieszkanca.pdf
Deklaracja.pdf

Zieleń Wiejska

Na zebraniu poinformowano o poniesionych wydatkach związanych z zielenią na wsi, które zamknęły się kwotą 31,700 zł. W zakres wchodziły nowe nasadzenia, krzewy, trawy a także zakup paliwa do kosiarek na koszenia bieżące.

Sieć komunikacyjna wsi

Dyskutowano na temat przystanków znajdujących się we wsi, na temat organizacji rozkładu jazdy i dostosowaniu go do faktycznych potrzeb.

Wiata pod zabytkowy wóz

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej zwrócili się z prośbą o dofinansowanie do planowanego zadaszenia pod miejsce przy straży, na którym będzie stał zabytkowy wóz.

Zumba w szkole

W kolejnym punkcie zebrania Burmistrz omówił mieszkańcom planowany do realizacji w szkołach projekt – zumba w szkole.

Ośrodek zdrowia w Kielczy

Burmistrz poinformował, iż planowana jest sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Kielczy licząc na to, że nowy nabywca w tym miejscu otworzy wyremontowany ośrodek zdrowia. Mieszkańcy chcieliby mieć pewność, że charakter prowadzonej w tym miejscu działalności pozostanie bez zmian. 

Poprawa, jakości powietrza w Kielczy

Włodarz Zawadzkiego przypomniał, iż istnieje możliwość ubiegania się o dotację na zakup ekologicznego pieca – obecnie 5-tej już generacji. Dodatkowo po zakupie będzie można rozliczyć piec wykazując to w zeznaniu podatkowym. Szczegóły na temat tego rozliczenia znajda państwo na stronie Urzędu Skarbowego.

Zebranie zakończyło się ok. godziny 21:00.