I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach – po 8 klasie szkoły podstawowej
1 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej ul. Opolska 28 42-600 Tarnowskie Góry http://www.sempa.pl/ 1 E – Klasa lingwinistyczna Program rozszerzonej geografii umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących środowisko geograficzne, a w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością. Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym doskonali znajomość tego języka w zakresie umiejętności komunikacyjnych, tworzenia tekstów użytkowych, przygotowywania wystąpień publicznych oraz innych umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy.
2 F – Klasa biologiczno – chemiczna Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi. Pozwala poznać jak złożona jest otaczająca nas przyroda i jak funkcjonuje. Uczniowie zagłębiają się w tajniki budowy i działania organizmu człowieka poznając jego skomplikowaną, a jednocześnie precyzyjnie działającą strukturę.
3 G – Klasa humanistyczno – prawna Klasa ta daje możliwość poszerzania wiedzy historycznej i polonistycznej. Stwarza również okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem. Uczniowie tej klasy mają szansę rozwijania zainteresowań dziennikarskich, pracując w zespole redagującym szkolną gazetę „Rabarbar” (pismo wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach).
4 H – Klasa politechniczna Klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką to doskonały wybór dla osób fascynujących się naukami ścisłymi, zainteresowanych nowymi technologiami. Ciekawą propozycją w tej klasie jest przedmiot informatyka inżynierska, w ramach którego będzie można zapoznać się ze sposobami tworzenia gier komputerowych i z matematycznymi metodami w informatyce. Będzie można nabyć umiejętność posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi (z programowaniem, podstawami algorytmiki, grafiką komputerową, zarządzaniem bazami danych, tworzeniem sieci komputerowych, tworzeniem witryn WWW).
5 I – Klasa turystyczno biznesowa z elementami dwujęzyczności Klasa I jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dodatkowe godziny zajęć z języka angielskiego i poznawanie treści matematycznych i geograficznych w tym języku  pozwalają na opanowanie języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.