Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Koronawirus

Sytuacja na świecie – Potwierdzone zarażania na koronawirus do końca dnia 22 marca