Koło Łowieckie Szarak

Koło Łowieckie Szarak

w Kielczy

Adres:

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zielona 8

 

Obecny skład zarządu:

Prezes: Grzegorz Furmański e-mail:   g.furmanski@lasy.gov.pl

Łowczy: Jerzy Smereczyński e mail: smrek2@noet.pl,

                                                     tel. 774616735,

                                                     tel. kom. 697612020

Skarbnik: Joachim Student e-mail: student1963@neostrada.pl,

                                                   tel. 774611069,

                                                   tel. kom. o501766177

Sekretarz: Dariusz Zwoliński e mail: dz6132@op.pl,

                                                      tel. 774630650,

                                                      tel. kom.0501459293

 

Adres korespoendencyjny Koła:

Koło Łowieckie ,,Szarak” Nr. 4 w Kielczy z siedzibą
    ul. Zielona 8, Dziewkowice

47-100 Strzelce Opolskie

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Jan Marysiok

Członek: Andrzej Dobija

Członek: Janusz Sikora

Nr wg rejestru kół Łowieckich Urzędu Wojewódzkiego w Opolu: 61/1948

NIP: 756-12-92-044

REGON: 531008520

Obecnie koło liczy 51 członków i 3 stażystów Współcześni myśliwi to ludzie połączeni pasją obcowania z przyrodą, nie tylko uczestniczący we wszystkim, co związane jest z łowiectwem, ale też udzielający się w pracach gospodarczych, administracyjnych jak i na spotkaniach towarzyskich. To ludzie jak o sobie mówią Brać Łowiecka, której postępowanie opiera się na przepisach prawa, statucie, regulaminach a także na tradycji, zwyczajach i etyce łowieckiej.

Tekst ślubowania:

Przystępując do grona polskich myśliwych, ślubuję uroczyście:

  • Przestrzegać sumiennie praw łowieckich.

  • Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej.

  • Zachowywać tradycje polskiego łowiectwa.

  • Chronić przyrodę ojczystą dbać o dobre imię łowiectwa.

  • Chronić przyrodę ojczystą dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

Obszar działania koła:

Koło Łowieckie „Szarak” dzierżawi od Polskiego Związku Łowieckiego obwód nr 81 – Kielcza o powierzchni 4502 ha zalesiony w 87 % oraz obwód 89 – Sieroniowice o powierzchni 5761 ha, który jest zalesiony w 21%. Lasy to ok. 4900 ha powierzchni tych obwodów a pozostała powierzchnia to ok. 7,5 ha poletek, ok. 54 ha łąk i 1700 mb pasów zaporowych. „Szarak” kilkadziesiąt paśników, ambon, lizawek, które wymagają ciągłego nadzoru i remontu. Największe straty w obszarze wyrządziła trąba powietrzna z 2008 roku, która powaliła kilkadziesiąt hektarów lasu wraz z urządzeniami łowieckimi. Czynnie uczestniczył w akcji odbudowy ze zniszczeń przeznaczając 5 tyś złotych dla ofiar trąby.

 

Obowiązki myśliwych:

Myślistwo nie tylko strzelanie do zwierząt, lecz także to szacunek do przyrody i odpowiedzialne prowadzenie gospodarki łowieckiej, jeśli chodzi o gatunki tu żyjące. Myśliwi są także odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez zwierzęta na terenach gospodarowanych przez rolników. Wówczas oszacowują szkody i wypłacają za nie odszkodowanie. W razie potrzeby prowadzą odstrzał zwierzyny, lecz tylko wówczas w okresach, w których nie są objęte ochroną. Myśliwi także darmo udostępniają łąki na wykoszenie trawy. Każde zwierzę jest pożyteczne – dziki buchtując i głęboko ryjąc górne warstwy gleby zjadają niektóre gatunki szkodników (owadów leśnych), drobnych gryzoni, padlinę zwierząt kręgowatych oraz wyszukują i zjadają chore ptaki i ssaki. Te jego działania zmniejszają możliwość zaistnienia chorób.

 

Problemy jakie napotyka myślistwo:

Poważnym problemem, z jakim borykają się myśliwi to obecnie brak zwierzyny drobnej, szczególnie zajęcy, kuropatw ze względu na bardzo dużą presję drapieżników będących pod ochroną. Bardzo poważne problemy dotknęły obwód nr 89 w związku z budową autostrady, wyznaczeniem specjalnej strefy ekonomicznej oraz wspomnianej już trąby powietrznej, co bardzo uszczupliły tereny łowieckie.