Zarząd Stowarzyszenia „Bliżej Szkoły”

(Powrót)

Zarząd Stowarzyszenia „Bliżej Szkoły”:

  1. Prezes: Sławomir Józef Zielonka
  2. Wiceprezes: Jan Bernard Czanguleit
  3. Wiceprezes: Beata Lidia Kulik
  4. Sekretarz: Bożena Gwózdz
  5. Skarbnik: Urszula Kudlek
  6. Członek zarządu: Zuzanna Hanna Kazieczko

Komisja Rewizyjna:

  1. Agnieszka Anna Szaton
  2. Danuta Jadwiga Wieszołek
  3. Jolanta Maria Garcorz

Sposób reprezentacji:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu – w tym prezesa. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu.