Projekty Stowarzyszenia „Wincentego z Kielczy”

  (Powrót)

Projekty jakiemi się zajmujemy to inicjatywy społeczno kulturalne które aktywizują naszą społeczność lokalną a także otwarte są na inne społeczności. Różnorodność pomysłów naszych działaczy daje nam bogactwo tematów do tych inicjatyw. Wszystko to ma na celu zaangażowanie jak największej grupy ludzi, szczególnie młodzieży, pobudzenie ich kreatywności jako alternatywe do aspołecznych zachowań, zapoznanie się z dawnymi tradycjami, tradycjami tych ziem i kultywowanie ich, poznawianie własnej historii i tożsamości, wyrabianie jedności solodarności między pokoleniowej.
   Pomysły realizujemy głównie ze środków zdobytych dzięki uczestnictwie w różnego rodzaju konkursach na projekty dofinasowane z instytucji publicznych ale także dzieki skromnemu naszemu udziałowi i wpłatom naszych sponsorów.
Zaplecze jakie przekazane zostało przez gminę i Muzeum Wsi Opolskiej na użytek społeczny Zabytkowa Chata w Kielczy spełnia w zupełności nasze oczekiwania co do miejsca organizowania naszych projektów. W chacie znajduje się zaplecze sanitarne, kominek i sala konferencyjna z projektorem i zestawem nagłośniowym.
     Nasze zrealizowane projekty poznasz na poszczególnych podstronach. Zapraszamy.