Historia Koła

Historia koła Szarak

Tradycje łowieckie na terenach leśnych sięgają czasów Filipa Colonna. Historyk rodu – Nowack w swojej książce wspomina o polowaniach, jakie miały tu miejsce. Gdy nastawał czas polowań przygotowywano dla hrabiego pokój na probostwie. Te tradycje łowieckie przetrwały do dziś.
Tuż po wojnie na terenach obecnego Nadleśnictwa Zawadzkie, w skład, którego wchodziły ówczesne nadleśnictwa: Kolonowskie i Kielcza powstało w 1945 roku Koło Łowieckie św. Huberta w Zawadzkiem. Jego założycielami byli leśnicy przybyli na te tereny przeważnie z Kresów Wschodnich.

Z tego koła w 1947 roku powstało Koło „Daniel” w Zawadzkiem a w listopadzie 1948 roku w Koło Łowieckie „Szarak” w Kielczy. Pierwszymi tworzącymi koło byli ówczesny Nadleśniczy nadleśnictwa Kielcza – prezes Kazimierz Krzakowski i Łowczy Jan Smereczański ówczesny Leśniczy Leśnictwa Świerkle, ojciec dzisiejszego Łowczego Koła Jerzego Smeryczańskiego.
Kolejnymi Prezesami Koła byli: Kazimierz Krzakowski, Edward Chondzyński, Kazimierz Jarczak, Walenty Konfederak, Franciszek Płonka, Witold Sumera i obecny Grzegorz Furmański od 2005 roku.
Kolejnymi Łowczymi Koła byli: Jan Jentchke, Rudolf Szulczyk, Zenon Marzec, Edward Dziewiecki i obecny Jan Smereczański piastujący tą funkcję od 1960 roku.
Koło na początku liczyło 14 myśliwych i dzierżawiło dwa obwody łowieckie o powierzchni 15000 ha. Członkowie koła byli to myśliwi w zdecydowanej większości leśnicy, prawdziwi pasjonaci łowiectwa. Ich zadaniem było oprócz polowań dokarmianie zwierzyny i walka z kłusownictwem. Trzeba pamiętać, że wówczas, że wówczas na jednego myśliwego przypadało 1071,4 ha. Myśliwi sukcesywnie odbudowywali gatunki w miejscowych lasach i wzbogacali o nowe.

Dopiero w latach 50-tych wysiłek kolejnych zarządów i członków oraz racjonalna gospodarka łowiecka pozwoliły dochować dobrego stanu zwierzyny grubej.
W tych czasach w lasach można było spotkać: dziki, lisy, kuny, daniele, sarny, jelenie, borsuki, zające, kuropatwy, słonki, dzikie kaczki a także cietrzewie.
W tymże dziesięcioleciu poprzez doroczne odłowy zajęcy na export (512 sztuk) uzyskiwano środki finansowe na prace Koła.

W latach 60-tych nastąpiło zwiększenie chemizacji i mechanizacji upraw rolnych, co miało swój wypływ na zmniejszenie pogłowia zwierzyny drobnej.
Zima z przełomu 1962/63 roku, zwana zimą stulecia także uszczupliła stany zwierzyny drobnej i sarny, które to udało się odbudować u schyłku lat 60-tych.

W latach 70-tych skupiono się na odbudowie pogłowia jeleni i dzików. W tym samym czasie rozbudowano system urządzeń łowieckich, zwiększyła się także powierzchnia poletek łowieckich obecnie 7,5 ha, 54 ha łąk, oraz 1700 mb pasów zaporowych. Jednym ze źródeł dochodów dla budżetu Koła była wprowadzona wówczas pozycja – „polowania dewizowe”.
W tychże latach drapieżniki skrzydlate jak: myszołów, jastrząb zostały objęte ochroną w związku z tym ich liczebność się zwiększyła, co miało znaczny wpływ na zmniejszenie pogłowia zwierzyny drobnej.
W tych samych latach rozpoczęto hodowlę bażanta (częściowo finansowana przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Opolu) w wolierach, która to systematycznie zasilała łowiska.
Ciekawostką było pozyskanie wilka podczas polowania w Leśnictwie Zarzecze w 1978 roku przez G. Merla.
Wysiłek kolejnych zarządów i członków Koła oraz racjonalna gospodarka łowiecka pozwoliły dochować się dobrego stanu zwierzyny grubej tu najlepszą dekadą dla jego pozyskania były lata 1987 – 1996, kiedy to pozyskano 666 szt. jeleni i 1349 szt. saren oraz 56 szt. dzików.

W 1993 roku wybudowano stanicę myśliwską w Leśnictwie Żędowice, gdzie odbywają się spotkania myśliwych (i nie tylko), z okazji polowań w obwodzie nr 81.

W 1996 roku Koło zorganizowało ferie dla młodzieży (ok. 200 uczniów) ze szkoły podstawowej gminy Zawadzkie gdzie prowadzono konkursy na temat wiedzy o florze i faunie występującej na terenie kraju i na terenie naszej gminy.

W 1998 roku Koło obchodziło swój jubileusz 50 rocznicę powstania z tej okazji członkowie Koła zafundowali sztandar koła którego poświęcenie odbyło się podczas uroczystej mszy św. jubileuszowej w kościele parafialnym w Kielczy. Poczet sztandarowy brał udział w wielu uroczystościach m.in. w Częstochowie na Jasnej Górze z okazji 80-cio lecia Lasów Państwowych oraz co roku na Górze Św. Anny z okazji Mszy na cześć św. Huberta.

W 2004 roku z okazji pierwszego Festiwalu Gaude Mater Polonia Wincenty in memoriał w Kielczy jako impreza towarzysząca została zorganizowana przez Czubana wystawa łowiecka w Zabytkowej Chacie w Kielczy.

W 2005 roku Czuban wraz z małżonką zorganizował spotkanie z dziećmi w obwodzie nr 81.

W 2006 roku Edward Trzasko zorganizował wyjazd dzieci z Warmontowic do Nadleśnictwa Zawadzkie na ścieżkę dydaktyczną. Jak widać z powyższych działań Koło Łowieckie realizuje edukuje młodych ludzi by mieli szersze pojęcie o tym, czym jest łowiectwo jak również cała polityka leśna dotycząca flory i fauny.

W 2008 roku choć wspomnienie św. Huberta – patrona myśliwych i leśników przypada 3 listopada w dniu 8 listopada odbyła się uroczysta msza św. w intencji myśliwych i leśników a szczególną okazją była 60 rocznica powstania Koła. Z okazji jubileuszu pięciu myśliwym wręczono odznaczenia – brązowe medale zasługi łowieckiej. W tym też dniu, jak co roku odbyło się hubertowskie polowanie. Jeszcze parę lat temu na terenie powiatu odbywały się gonitwy za lisem, lecz od czasu zlikwidowania stadniny koni, coraz trudniej o taką imprezę.
W sumie w okresie działalności koła przyznano:
– brązowe medale zasługi łowieckiej,
– srebrne medale zasługi łowieckiej,
– złote medale zasługi łowieckiej,
– „złom” – który jest najwyższym odznaczeniem łowieckim które otrzymał Jerzy Smerczański – łowczy koła.