KKW Koalicja Obywatelska

Prezentujemy kandydatów na Radnych do Powiatu Strzeleckiego z komitetu wyborczego KKW Koalicja Obywatelska:

  1. KUBAL Kazimierz Tadeusz – zamieszkały w Zawadzkiem, lat 74, Lista 5 – Pozycja 1 
  2. RABICKA Małgorzata Maria – zamieszkała w Zawadzkiem, lat  52, Lista 5 – Pozycja 2
  3. PAGACZ Paweł Ryszard –  zamieszkały w Zawadzkiem, lat 46, Lista 5 – Pozycja 3
  4. LABUS Danuta Konstantyna – zamieszkała w Żędowicach, lat  54, Lista 5 – Pozycja 4
  5. ZAJDEL Dariusz – zamieszkały w Zawadzkiem, lat 63, Lista 5 – Pozycja 5
  1. KUBAL Kazimierz Tadeusz – zamieszkały w Zawadzkiem, lat 74, Lista 5 – Pozycja 1 
  2. RABICKA Małgorzata Maria – zamieszkała w Zawadzkiem, lat  52, Lista 5 – Pozycja 2
  3. PAGACZ Paweł Ryszard –  zamieszkały w Zawadzkiem, lat 46, Lista 5 – Pozycja 3
  4. LABUS Danuta Konstantyna – zamieszkała w Żędowicach, lat  54, Lista 5 – Pozycja 4
  5. ZAJDEL Dariusz – zamieszkały w Zawadzkiem, lat 63, Lista 5 – Pozycja 5