Apel Sołtysa Kielczy o pomoc w wykoszeniu trawy

Sołtys Kielczy Jan Czanguleit zwraca się do mieszkańców Kielczy o pomoc w wykoszeniu trawy przy ośrodku zdrowia w najbliższą środę o godz. 18-tej.  Szczególnie zwraca się do tych Państwa posiadających kosy spalinowe.