Wymiana okien i drzwi w budynku WCK w Kielczy

W budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kielczy zostaną wymienione okna i drzwi. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć” jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergrtyczne grantowi zostaną wymienione okna i drzwi w budynku Wijeskiego Centrum Kultury przy ul. Księdza Wajdy w Kielczy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergrtyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwietrząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://raport.pse.pl/pl/ oraz https://wzmocnijotoczenie.pl.

W budynku powstanie nowa biblioteka wiejska oraz inne pomieszczenia kulturalne.

#wzmocnijswoojeotoczenie #PSE #rozwójprzestrzeniwspólnych